TMA4110 Matematikk 3 høst 2010

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Paralleller

Fellesbeskjeder

18.08 Her er oppgavesett og fasit til konteeksamenen 17.8. OBS: Det er en feil på figuren i oppg 6, pilene mellom de to tankene skal gå motsatt vei. Det blir tatt hensyn til dette ved sensuren.

02.12 Her er oppgavesett og løsningsforslag til eksamenen fra i går.
01.12 Løsningsforslag til eksamenen i TMA4110 kommer snart, men ikke i dag.

16.11 Fasit til oppgave 6.2.15 på øving 12 er feil. Diagonalmatrisen D skal ha diagonalelementer (1, 1, 0) (og ikke (1,1,1) slik det opprinnelig stod). Korrigert versjon ligger ute (men samme feil finnes i bokens fasit også).
15.11 Det blir repetisjon og oppgaveregning på de tre siste forelesningene. Vi skal regnegjennom (noen av) oppgavene fra tre siste eksamen (høst 2009, vår 2001, konto 2010) Her er planen for repetisjon. (Timene i de to parallellene blir ganske like.)
Komplekse tall: onsdag 17. november (parallel 2), torsdag 18. november (parallel 1)
Differensialligninger: mandag 22. november (parallel 1), tirsdag 23. november (parallel 2)
Lineær algebra: onsdag 24. november (parallel 2), torsdag 25. november (parallel 1)
12.11 Tid og sted for mattelab er lagt ut (se her).
12.11 Øving 13 er lagt ut. Denne er kun for de som etter at øving 12 er gjennomført, mangler 1 eller 2 øvinger (den blir ikke veiledet eller rettet, og det blir ikke lagt ut løsningsforslag i ettertid). Informasjon om innlevering er sendt ut til de det gjelder (dersom du mot formodning ikke har mottat slik informasjon, ta kontakt med øvingslærer).
9.11 Løsningsforslaget til oppgave 5.1.19 (øving 10) inneholdt en feil (korrigert nå): basisvektoren u1 skal være (-13,4,1,0,0), ikke (13,4,1,0,0) slik det opprinnelig stod (dette samsvarer med fasiten).
6.10 Oppgave 2.2.8 på øving 7 var skrevet av feil. Siste rad i matrisen skal være [4 0 5], ikke [7 -4 -9] slik det opprinnelig stod. Det er korrigert nå. Beklager.
29.09 Oppgave 1.4.20 på øving 6 er skrevet av galt; andre linje skal være x3 - 2x5, ikke x3 + x5 slik det opprinnelig stod (feilen er korrigert, og oppdatert versjon ligger ute). Dette utgjør ingen kvalitativ forskjell på oppgaven (så hvilket av disse to systemene som løses spiller ingen rolle), men svarene blir selvsagt forskjellige.
16.09 Flervalgsoppgave 1 på øving 3 inneholder en feil; det andre leddet i differensialligningen skal være -5xy', ikke -5xy slik det opprinnelig stod (feilen er nå korrigert).
29.08 Øvingslærer (Martin Wanvik) er bortreist i tidsrommet 30.08-02.09 (kan verken lese eller besvare epost).
26.08 Gruppeinndelingen er klar. Se her.
13.08 Undervisning starter i uke 34, se timeplanen.

2011-08-18, Magnus B Landstad