TMA4110 Matematikk 3 høst 2010

for BYGG, ING, PETR, TEKGEO

Beskjeder

2.11 Det blir et møte med referansegruppe i morgen, ta kontakt med dem om dere har noe på hjerte!
Nye notater er lagt ut. Vi skal gå gjennom 5.4 i dag og begynne kapittel 6.

12.10 Forelesningsnotatene er lagt ut (se nedest), vi er ferdig med 2.1-2.3, skal begynne med 2.4 i dag.
Oppgavene til "semesterprøven" fra den siste forelesningen finnes her: semesterprøve

27.09 Vi gikk gjennom 1.1, 1.2, 1.3, hadde en eksempel fra 1.6 og begynt med 1.4 forrige uka. Alle forelesningsnotatene er samlet nå nede på den sida.
Denne uka vikarerer Magnus Landstad for meg.

20.09 Vi ble ferdig med første delen av pensum forrige uke og begynner med lineær algebra (Edwards & Penney) i morgen.

Forelesningsnotatene

Komplekse tall og differensialligninger

Forelesning 1 Komplekse tall på normalform
Forelesning 2 Komplekse tall på polarform
Forelesning 3 Lineære differensialligninger av orden 2; Reduksjon av orden
Forelesning 4 Homogene ligninger med konstante koeffisienter
Forelesning 5 Masse-fjærsystem; Euler-Cauchyligning
Forelesning 6 Eksistens og entydighet av løsninger, Wronskideterminanten; inhomogene ligninger
Forelesning 7 Ubestemte koeffisienters metode; Tvungne svingninger
Forelesning 8 Tvungne svingninger (fort.); Variasjon av parametre

Lineær algebra

Forelesning 9 Lineære system, Gauss- og Gauss-Jordan-eliminasjon
Forelesning 10 Homogene lineære system; Matriseoperasjoner
Forelesning 11 Matriseoperasjoner
Forelesning 12 Inverse matriser
Forelesning 13 Inverse matriser og determinanter
Forelesning 14 Regneregler for determinanter
Forelesning 15 Cramers-regler
Forelesning 16 Vektorrom og underrom
Forelesning 17 Lineær uavhendihet og basis
Forelesning 18 Radrommet og kolennerommet
Forelesning 19 Ortogonale vektorer og ortogonale komplimenter
Forelesning 20 Minste kvadraters løsning
Forelesning 21 Ortogonale basiser, Gram-Schmidts algoritme
Forelesning 22 Egenverier og egenvektorer
Forelesning 23 Diagonalizering av matriser
Forelesning 24 System av differensialligninger
Forelesning 25 Symmetriske og ortogonale matriser
Forelesning 26 Kjeglesnitt og rotasjon av koordinatsystemet

Faglærer

  • Eugenia Malinnikova
  • epost: eugenia(at)math.ntnu.no
  • tlf: 73550257
  • kontor: Rom 948 Sentralbygg 2

Forelesninger

  • Tirsdag 12.15-14, R1
  • Onsdag 10.15-12, R1
2010-11-25, Eugenia Malinnikova