Gamle eksamensoppgaver

Generelt

Her finner du gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag (TMA4110/TMA4115 og SIF5009/SIF5010)

Merk

Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke lenger pensum i Matematikk 3 (det inngår nå i Matematikk 1), så oppgaver med disse temaene er derfor ikke relevante for årets eksamen.

Hefte med eksamensoppgaver

Finner du her.

Gamle eksamensoppgaver

2010-08-19, martinw