Fremdriftsplan

De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Opptak fra OF og plenumsregning er lenket til uke for uke nedenfor (krever NTNU-innlogging).

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer STACK
2 Kjeglesnitt, parametrisering og polare koordinater
8.1–8.6
OF: Oversiktsforelesning 1
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 1
Innlevering 1
Frist: 5. februar kl. 16.00
STACK-test 1
(frist: 26.1, kl. 16.00)
3 Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
11.1, 11.3–11.5
OF: Oversiktsforelesning 2
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 2
STACK-test 2
(frist: 2.2, kl. 16.00)
4 Funksjoner av flere variabler I
12.1–12.4, 10.5
OF: Oversiktsforelesning 3
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)1)
P: Plenumsregning 3
STACK-test 3
(frist: 9.2, kl. 16.00)
5 Funksjoner av flere variabler II
12.5–12.8
OF: Oversiktsforelesning 4
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)2)
P: Plenumsregning 4
STACK-test 4
(frist: 16.2, kl. 16.00)
6 Ekstremalverdier for funksjoner av flere variabler
13.1–13.3
OF: Oversiktsforelesning 5
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 5
Innlevering 2
Frist: 26. februar kl. 16.00
STACK-test 5
(frist: 23.2, kl. 16.00)
7 Multiple integraler I
14.1–14.3
OF: Oversiktsforelesning 6
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 6
STACK-test 6
(frist: 2.3, kl. 16.00)
8 Multiple integraler II
14.4–14.5
OF: Oversiktsforelesning 7
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 7
STACK-test 7
(frist: 9.3, kl. 16.00)
9 Multiple integraler III
14.6–14.7, 10.6
OF: Oversiktsforelesning 8
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 8
Innlevering 3
Frist: 19. mars kl. 16.00
STACK-test 8
(frist: 16.3, kl. 16.00)
10 Vektorvaluerte funksjoner av flere variabler og linjeintegraler
(Vi jobber med å oppdatere temasidene med innhold knyttet til dette kapittelet. Lenken over tar dere til de gamle temasidene.)
15.1–15.4
OF: Oversiktsforelesning 9
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 9
STACK-test 9
(frist: 23.3, kl. 16.00)
11 Flate- og fluksintegraler
(Vi jobber med å oppdatere temasidene med innhold knyttet til dette kapittelet. Lenken over tar dere til de gamle temasidene.)
15.5–15.6
OF: Oversiktsforelesning 10
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)3)
P: Plenumsregning 10
STACK-test 10
(frist: 13.4, kl. 16.00)
12 Divergens, curl og Greens teorem
16.1–16.3
OF: Oversiktsforelesning 11
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 11
Innlevering 4
Frist: 23. april kl 16.00
STACK-test 11
(frist: 13.4, kl. 16.00)
13 Påskeferie
14 Repetisjon Merk: Ingen oversiktsforelesning denne uken.
IF: Repetisjonsoppgaver
Oppgaver
P: Plenumsregning 12
15 Divergensteoremet
16.3-16.4
OF: Oversiktsforelesning 12
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag (fra våren 2020)
P: Plenumsregning 13
STACK-test 12
(frist: 27.4, kl. 16.00)
16 Stokes' teorem
16.5
OF: Oversiktsforelesning 13
Lysark
Notater
IF: Oppgaver
Oppgaver
P: Plenumsregning 14
STACK-test 13
(frist: 27.4, kl. 16.00)
17 Repetisjonsforelesning OF: Oversiktsforelesning 14
Lysark
Notater
Merk: Ingen interaktiv forelesning denne uken.
Merk: Ingen plenumsregning denne uken. STACK-test 14
(frist: 27.4, kl. 16.00)
1)
Det er en trykkfeil i løsningsforslaget for oppgave 12.3.6. Riktig svar skal være \(w_y(2,0,-1) = -1\) og ikke \(w_y(2,0,-1) = -2\) slik det står i løsningsforslaget.
2)
Det er en trykkfeil i løsningsforslaget for oppgave 12.5.3. Riktig svar skal være \(g_xh_u+f_xh_u\) og ikke \(g_xh_u\) slik det står i løsningsforslaget.
3)
Trykkfeil i løsningsforslaget for oppgave 15.5.15: Det skal være \(dy\,dx\) istedenfor \(dx\) i første linje i ligning (28).
2021-05-05, Sondre Tesdal Galtung