Nyopprettet forum

Mattelab blir nå erstattet av Piazza. Sjekk ut denne linken for å se et eksempelforum, og gå til https://piazza.com/ntnu.no/spring2020/tma4105 for å registrere dere for Matematikk 2. Her kan dere stille spørsmål dersom dere lurer på noe, også anonymt dersom det foretrekkes. Alle spørsmål må knyttes opp mot en innlevering, en Möbiustest eller et fagtema. Når så mange studenter skal inn i samme forum, så er det viktig at vi har noen felles kjøreregler:

  • Læringsassistentene er kun tilgjengelige mellom 12 og 18 mandag til torsdag og mellom 12 og 16 på fredager. Vi ber om at dere først og fremst stiller spørsmål i dette tidsrommet, slik at ikke belastningen blir altfor stor for de læringsassistentene som er tilgjengelige fra kl 12.
  • Studenter kan også svare på spørsmål fra andre studenter, og dere må gjerne gjøre det dersom dere kan svare på spørsmålet. Det er veldig god læring. Læringsassistentene kan gå inn og fremheve svaret dersom det er fullverdig, og eventuelt legge til et mer utdypende svar dersom det passer seg.
  • Latex er innebygget i Piazza, og vi oppfordrer dere til å benytte dette når dere skriver matematikk. Det gjør det mye lettere for læringsassistenter og andre studenter å forstå spørsmålet.
  • For å gjøre det enklere for alle å få oversikt så ber vi om at dere sjekker nøye om noen andre har spørt det samme spørsmålet tidligere. Dette sparer også læringsassistentene for mye tid når de skal svare.
  • Spørsmål bør ha en referanse til notatene eller innleveringene, slik at spørsmålet enkelt kan bli satt i kontekst og vi kan gi et best mulig svar på det dere lurer på.

Vi håper ellers at dere har det fint der dere er og at vi kan tilby gode nok læringsressurser i tiden fremover.

Med vennlig hilsen, Fagstaben i Matematikk 2

2020-03-25, Tai Terje Huu Nguyen