Fremdriftsplan

De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Opptak fra OF og plenumsregning er lenket til uke for uke nedenfor. Fullstendig katalog finnes her. I tillegg finnes opptak fra våren 2019 samlet i denne videoserien ( krever NTNU-innlogging ).

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer Möbius Assessment
2 Kjeglesnitt, parametrisering
og polare koordinater
8.1–8.6
OF: Lysark
Videoopptak
IF: Oppgaver
Oppgaver uke 2
Lysark
Løsningsforslag
VideoopptakInnlevering 1
Frist: 31. jan. kl. 16:00
Møbius test 1
Frist: 21. jan. kl. 18:00
3 Vektorvaluerte funksjoner
av én variabel
11.1, 11.3–11.5
OF: Lysark
Videoopptak
IF: Oppgaver
Oppgaver uke 3
Lysark
Løsningsforslag
Videoopptak
Møbius test 2
Frist: 28. jan. kl. 18:00
4 Funksjoner av flere variabler I
12.1–12.4, 10.5
OF: Lysark
Videoopptak
IF:Oppgaver
Oppgaver uke 4
Lysark
Løsningsforslag
Videoopptak
Møbius test 3
Frist: 4. feb. kl. 18:00
5 Funksjoner av flere variabler II
12.5–12.8
OF:Lysark
Videoopptak
IF:Oppgaver
Oppgaver uke 5
Lysark
Løsningsforslag
Videoopptak
Møbius test 4
Frist: 11. feb. kl. 18:00
6 Ekstremalverdier for funksjoner
av flere variabler
13.1–13.3
OF:Lysark
Videoopptak
IF:Oppgaver
Oppgaver uke 6
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Møbius test 5
Frist: 18. feb. kl. 18:00
7 Multiple integraler I
14.1–14.3
OF:Lysark
Videoopptak
IF:Oppgaver
Oppgaver uke 7
Løsningsforslag
Lysark
Møbius test 6
Frist: 25. feb. kl. 18:00
8 Multiple integraler II
14.4–14.5
OF: Lysark
Videoopptak
IF: Oppgaver
Oppgaver Uke 8
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Innlevering 2
Frist: 21. feb. kl. 16:00
Möbius Test 7
Frist: 03. mars, kl. 18.00.
9 Multiple integraler III
14.6–14.7, 10.6
OF: Lysark
Videoopptak
IF: Oppgaver
Oppgaver uke 9
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Möbius Test 8
Frist: 10. mars kl. 18:00
10 Vektorvaluerte funksjoner av
flere variabler og linjeintegraler
15.1–15.4
OF: Lysark
Videoopptak
IF: Oppgaver
IF: Lysark
Oppgaver uke 10
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Möbius Test 9
Frist: 17. mars kl. 18:00
11 Flate- og fluksintegraler
15.5–15.6
OF: Lysark
Videoopptak
IF Oppgaver
Oppgaver uke 11
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Innlevering 3
Utsatt frist: 20. mars kl 16:00
Möbius Test 10
Frist: 24. mars kl. 18:00
12 Divergens, curl
og Greens teorem
16.1–16.3
OF: Videoopptak (OF og IF uke 11)
Lysark med notater
IF: Oppgaver
Oppgaver uke 12
Løsningsforslag
Lysark
Lf til plenum
Videoopptak (IF og plenum)
Möbius Test 11
Frist: 31. mars kl. 18:00
13 Divergensteoremet
16.3-16.4
OF: Lysark med notater
OF: Videoopptak
IF: Oppgaver
IF: Videoopptak 1)
IF: Lysark
Oppgaver uke 13
Løsningsforslag
Lysark
Videoopptak
Möbius Test 12
Frist: 7. apr. kl. 18:00
14 Stokes' teorem
16.5
OF: Lysark med notater
OF: Videoopptak
IF: Oppgaver
IF: Videoopptak
Oppgaver uke 14
Lysark
Videoopptak
Innlevering 4
Frist: 3. april kl 16.00
Möbius Test 13
Frist: 17. april kl 18.00
15 Påskeferie
16 Påskeferie mandag og tirsdag Repetisjon - oversikt over vektoranalysen
(dvs. stoffet fra ukene 10-14)
onsdag 15. april kl 10.15-12.00. Lysark Videoopptak
17 Gjennomgang av eksempeleksamen
mandag 20. april kl 10.15-12.00. Oppgavene finnes her. Videoopptak
18

Oversikt over hvem som har ansvar for IF når

Torsdag Fredag
08.15–10.00 10.15–12.00 12.15-14.00 08.15 - 10.00 10.15 - 12.00
Uke R2 S5 R2 S5 R2 S5 R2 S5 R2 S5
2 Dag Jørgen Dag Jørgen Dag Jørgen Jørgen Dag Jørgen Dag
3 Frode Jørgen Frode Jørgen Frode Jørgen Jørgen Dag Jørgen Dag
4 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Dag Jørgen Dag
5 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Dag Susanne Dag
6 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Dag Susanne Dag
7 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Dag Susanne Dag
8 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Jørgen Dag Jørgen Dag
9 Frode Mathias Frode Mathias Frode Mathias Frode Dag Frode Dag
10 Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Dag Jørgen Mathias
11 Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
12 Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
13 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias
14 Susanne Mathias Susanne Mathias Susanne Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
15 Påskeferie
16
1)
Grunnet tekniske problemer ble ikke lysarkene (altså hint og oppgaveteksten) med i videoklippet. Man kan laste ned disse separat i lenkene over og under.
2020-04-20, Frode Rønning