Nøkkelbegreper

Uke 2: Kjeglesnitt, parametriserte kurver og polarkoordinater (8.1–8.6)

 • Kjeglesnitt
 • Parametriserte kurver i planet
 • Stigningstall for parametriserte kurver
 • Buelengde av parametriserte kurver
 • Polarkoordinater
 • Areal av områder begrenset av kurver gitt ved polarkoordinater
 • Buelengde av kurver gitt ved polarkoordinater

Uke 3: Vektorvaluerte funksjoner av én variabel (11.1 og 11.3–11.5)

 • Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
  • Deriverbarhet
  • Derivasjonsregler: produktregler og kjerneregelen
 • Kurver gitt ved vektorvaluert funksjon
  • Glatte kurver
  • Enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor
  • Buelengde
  • Krumning

Uke 4: Funksjoner av flere variabler (12.1–12.4 og 10.5)

 • Funksjoner av flere variabler (skalarfelt)
 • Nivåkurver og nivåflater
 • Grenseverdi
 • Kontinuitet
 • Partiellderivasjon
 • Kvadratiske flater

Uke 5: Funksjoner av flere variabler (12.5–12.8)

 • Kjerneregel for funksjoner av flere variabler
 • Lineær approksimasjon
 • Deriverbarhet for funksjoner av flere variabler
 • Gradient og retningsderivert
 • Implisitt funksjonsteorem

Uke 6: Ekstremalverdier for funksjoner av flere variabler (13.1–13.3)

 • Lokale maksimums- og minimumspunkter for funksjoner av flere variable
 • Sadelpunkter for funksjoner av flere variable
 • Kritiske punkter for funksjoner av flere variable
 • Singulære punkter for funksjoner av flere variable
 • Nødvendige betingelser for ekstremalverdier
 • Ekstremalverdisetningen
 • Annenderiverttesten i to variable
 • Lagranges multiplikatormetode

Uke 7: Multiple integraler (14.1–14.3)

 • Dobbeltintegraler
  • Riemannsummer
  • Egenskaper til dobbeltintegraler
 • Enkle (\(x\)-enkle, \(y\)-enkle) integrasjonsområder
 • Itererte integraler
 • Bytte av integrasjonsrekkefølge
 • Uegentlige integraler for funksjoner med konstant fortegn
 • Middelverdier for funksjoner av flere variable

Uke 8: Multiple integraler (14.4–14.5)

 • Variabelskifte for dobbeltintegraler
  • Jacobideterminanten
  • Dobbeltintegraler i polarkoordinater
 • Trippelintegraler

Uke 9: Multiple integraler (14.6–14.7 og 10.6)

 • Variabelskifte for trippelintegraler
  • kulekoordinater, sylinderkoordinater og kartesiske koordinater (volumelementet \(dV\))
   \(dV\) gitt ved kulekoordinater, sylinderkoordinater og kartesiske koordinater
  • gjennom alminnelige transformasjoner (jacobimatrise, jacobideterminant)
 • Massesenter

Uke 10: Vektorvaluerte funksjoner av flere variabler og linjeintegral (15.1–15.4)

 • Vektorfelt
 • Konservative vektorfelt
 • Linjeintegral for funksjoner (skalarfelter)
 • Linjeintegral for vektorfelter

Uke 11: Flate- og fluksintegraler (15.5–15.6)

 • Parametriserte flater
 • Glatte flater
 • Flateintegral
 • Orienterbare flater
 • Flateintegralet til et vektorfelt over en orientert flate

Uke 12: Divergens, curl og Greens teorem (16.1–16.3)

 • Divergensen til et vektorfelt
 • Curlen til et vektorfelt
 • Vektorpotensial
 • Greens teorem

Uke 13: Divergensteoremet (16.3-16.4)

 • Divergensteoremet i planet
 • Divergensteoremet

Uke 14: Stokes' teorem (16.5)

 • Stokes' teorem

Uke 15: Påskeferie

Uke 16

 • Repetisjon av vektoranalysen (stoffet fra ukene 10-14) onsdag 15. april kl 10.15-12.00:

Uke 17

 • Gjennomgang av eksempeleksamen mandag 20. april kl. 10.15-12.00.
2020-04-04, Frode Rønning