Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2019v:start [2019-02-14]
mariusth
tma4105:2019v:start [2019-04-23] (nåværende versjon)
eiber
Linje 5: Linje 5:
 <WRAP tip> <WRAP tip>
 //​**Beskjeder**//​ //​**Beskjeder**//​
-  * Det kan være lurt å se gjennom avsnitt 10.1 - 10.4 på egen hånd. Dette er ting som er dekket i R2 eller tilsvarende. 
  
-  * En liste over funksjoner som er støttet ​Maple T.Akan man finne [[https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​MapleTA2017/​MapleTAInstructor/​ch06s09.aspx|her]].+  * På interaktiv forelesning ​uke 15 ble oppgavene {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_15_1_.pdf |Prøveeksamen}} gått igjennom på Insperia for å illustrere hvordan digital eksamen kommer til å bliDet skal være mulig å gå inn på denne prøveeksamen de neste ukene så lenge man ikke trykker på å levere inn besvarelsen. 
 + 
 +  * Det skal bli organisert MatteLab de siste to virkedagene (3 & 4 Juni) før eksamen.
  
-  * MTBYGG og MTING har fått nye tider for prioritert tid på mattelaben. Se forøvrig {{:​tma4105:​2019v:​tma4105_2019v_timeplan_v2.pdf|timeplanen}} for fullstendig oversikt. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Linje 23: Linje 23:
  
 Tillatte hjelpemidler er bestemt enkelt kalkulator ([[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Tillatte+hjelpemidler|kode D]]). I tillegg vil det bli lagt ved et {{ :​tma4105:​2019v:​formelark.pdf |formelark}} til oppgavene. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkelt kalkulator ([[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Tillatte+hjelpemidler|kode D]]). I tillegg vil det bli lagt ved et {{ :​tma4105:​2019v:​formelark.pdf |formelark}} til oppgavene.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP info>
 +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.
 +
 +Lenke til undersøkelsen:​ [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221738]]
 +
 +Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Linje 28: Linje 36:
  
 <WRAP half column > <WRAP half column >
-<​infoboks fill|//​**Uke ​7Multiple integraler I **//> +<​infoboks fill|//​**Uke ​17 - Uke 22Eksamensøving**//>
-  * Boka: delkap. 14.1-14.3. +
-  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4105/​tema/​dobbelintegrasjon|Temaside dobbel og trippelintegraler]]+
  
 [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]] [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]]
  
-**Oversiktsforelesning:** +**Frem til Eksamen:** 
-  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c8a1f5369f77466eaaceddd5322ddcd21d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] ​og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​09c8c3262d0d446296b6d561b509cb541d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. +  * Uke 15 var siste uke med ordinær MatteLab, oversiktsforelesning,​ interaktiv forelesning, ​og plenumsregningDet blir ingen flere Maple T.Aøvinger eller skriftlige innleveringer
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​of6.pdf |Lysark Uke 7}}+
  
-**Interaktiv forelesning:​** +  ​Alle lysark, oppgavesett osv. kan dere finne på fremdriftsplanen.  
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_7.pdf |Oppgaver til IF - Uke 7}}+ 
 +  * På plenumsregningen i uke 15 ble det gjennomgått stoff fra kapittel 8, 11, og 12. Du kan finne lysarkene ​{{ :​tma4105:​2019v:​plenumsregning_uke_15.pdf |her}}. Første time av videoene er [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​d1fe36d487a14a4cbe33fc21f702af061d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|her]] og andre time av videoene er [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​daf8dfe4439a49aa94195474dc5ac3d21d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|her]].
  
-**Anbefalte oppgaver:** 
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte_7.pdf |Anbefalte oppgaver - Uke 7}} 
-**Obligatorisk aktiviteter:​** 
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_2.pdf |Skriftlig innlevering 2}} (Fristen er 22. februar, klokken 16:00. Den skal leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].) ​ 
-  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 5]]. (//Frist:// 19. februar, klokken 18.00.) 
-  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 6]]. (//Frist:// 26. februar, klokken 18.00.) 
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Linje 53: Linje 53:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column> <WRAP half column>
- 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
-</WRAP>+ 
 +<​WRAP ​info> 
 +**Vil du bidra til å forbedre Matematikk 2?** 
 + 
 +Prosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education), 2019-2021, har som formål å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på. For å få best mulig resultat i prosjektet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er studenter. Vi vil derfor sette stor pris på at dere gjennomfører en spørreundersøkelse (tar maks 10 minutter).  
 + 
 +Klikk [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221843|her]] og logg inn for å gjennomføre undersøkelsen.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP group>+</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP group> ​
 <WRAP half column > <WRAP half column >
 ==== Lærebok ==== ==== Lærebok ====
Linje 77: Linje 84:
 ---- ----
   * {{ :​tma4105:​2019v:​mote1_referansegruppe.pdf |Sammendrag av det første referansegruppemøtet.}}   * {{ :​tma4105:​2019v:​mote1_referansegruppe.pdf |Sammendrag av det første referansegruppemøtet.}}
 +
 +  * {{ :​tma4105:​2019v:​2019-03-22.pdf |Sammendrag av det andre referansegruppemøtet.}}
  
   * [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]]   * [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]]
2019-02-14, Marius Thaule