Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2019v:start [2019-01-14]
eiber
tma4105:2019v:start [2019-03-25] (nåværende versjon)
eiber
Linje 5: Linje 5:
 <WRAP tip> <WRAP tip>
 //​**Beskjeder**//​ //​**Beskjeder**//​
-  * Velkommen til TMA4105 Matematikk 2. Undervisningen begynner mandag 7. januar. Mattelaben åpner mandag 14. januar. Se forøvrig {{:​tma4105:​2019v:​tma4105_2019v_timeplan.pdf|timeplanen}} for fullstendig oversikt. 
- 
   * Det kan være lurt å se gjennom avsnitt 10.1 - 10.4 på egen hånd. Dette er ting som er dekket i R2 eller tilsvarende.   * Det kan være lurt å se gjennom avsnitt 10.1 - 10.4 på egen hånd. Dette er ting som er dekket i R2 eller tilsvarende.
  
   * En liste over funksjoner som er støttet i Maple T.A. kan man finne [[https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​MapleTA2017/​MapleTAInstructor/​ch06s09.aspx|her]].   * En liste over funksjoner som er støttet i Maple T.A. kan man finne [[https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​MapleTA2017/​MapleTAInstructor/​ch06s09.aspx|her]].
 +
 +  * Se {{:​tma4105:​2019v:​tma4105_2019v_timeplan_v2.pdf|timeplanen}} for fullstendig oversikt over prioritert tid på mattelabben.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP info>
 +**Årets eksamen i TMA4105 Matematikk 2 blir avholdt som en digital eksamen**.
 +
 +Dette betyr blant annet at du må ta med **egen PC og strømkabel** til eksamenslokalet. Eksamen vil bestå av en flervalgsoppgave og mest sannsynlig 9 øvrige oppgaver, der disse kan besvares på ark som så blir skannet i etterkant. For å få rett oppgave knyttet til rett besvarelse må du fylle ut en oppgavekode for hver oppgave på et hvert slikt ark.
 +
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​norsk/​digital+eksamen|Generell informasjon om digital eksamen]]
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Digital+skoleeksamen+-+for+studenter|Digital skoleeksamen]]
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Digital+eksamen+-+eksamensark+som+skal+skannes|Eksamensark som skal skannes (Scantron)]]
 +  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​1e2e66e2eb2e48ada8030f3c686b1b091d|Video om digital eksamen]]
 +
 +Tillatte hjelpemidler er bestemt enkelt kalkulator ([[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Tillatte+hjelpemidler|kode D]]). I tillegg vil det bli lagt ved et {{ :​tma4105:​2019v:​formelark.pdf |formelark}} til oppgavene.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP info>
 +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.
 +
 +Lenke til undersøkelsen:​ [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221738]]
 +
 +Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Linje 15: Linje 36:
  
 <WRAP half column > <WRAP half column >
-<​infoboks fill|//​**Uke ​3 - Vektorvaluerte funksjoner av en variabel**//> +<​infoboks fill|//​**Uke ​13: Divergensteoremet**//> 
-  * Boka: delkap. ​11.1, 11.3-11.5 +  * Boka: delkap. ​16.3-16.4
-  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4105/​tema/​vektorfunksjoner|Temaside ​om kurver i planet]]+  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4105/​tema/​divergens|Temaside: Divergens og Stokes'​ teorem]]
  
 [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]] [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]]
  
 **Oversiktsforelesning:​** **Oversiktsforelesning:​**
-  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​911a1517243447f881f5a9a0059ca6861d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8adde6d6dd354626808a67c7d6116cb61d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. +  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5596b940f8b14bc5bc013b0d179de58b1d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c1acc9fb15534c9ea462a514bb2e8e021d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. 
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_of_uke3.pdf |Lysark}}+  * {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_of_uke13.pdf |Lysark ​Uke 13}}
  
 **Interaktiv forelesning:​** **Interaktiv forelesning:​**
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_3.pdf |Oppgaver til IF - Uke 3}}+  * {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_13.pdf |Oppgaver til IF - Uke 13}}
  
 **Anbefalte oppgaver:** **Anbefalte oppgaver:**
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte_3.pdf |Anbefalte oppgaver - Uke 3}} +  * {{ :​tma4105:​2019v:​anbefalte_13_version3.pdf |Anbefalte oppgaver - Uke 13}}
 **Obligatorisk aktiviteter:​** **Obligatorisk aktiviteter:​**
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_1.pdf |Skriftlig innlevering ​1}} (Fristen er 1februar, klokken 16:00. Den skal leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].) +  * {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_4.pdf |Skriftlig innlevering ​4}} (Fristen er 5april, klokken 16:00. Den skal leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].)  
-  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A.-test 1]]. (//​Frist:// ​22januar, klokken 18.00.) ​+  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 10]]. (//​Frist:// ​26mars, klokken 18.00.) 
 +  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 11]]. (//Frist:// 02. april, klokken 18.00.) 
 +  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A. Test 12]]. (//Frist:// 09. april, klokken 18.00.)
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Linje 63: Linje 85:
 ==== Referansegruppen ==== ==== Referansegruppen ====
 ---- ----
-  * [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]] ​(oppdateres etter hvert).+  ​* {{ :​tma4105:​2019v:​mote1_referansegruppe.pdf |Sammendrag av det første referansegruppemøtet.}} 
 + 
 +  ​* [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]]
   ​   ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
2019-01-14, Eirik Berge