Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2019v:start [2019-01-14]
eiber
tma4105:2019v:start [2019-06-05] (nåværende versjon)
mariusth
Linje 5: Linje 5:
 <WRAP tip> <WRAP tip>
 //​**Beskjeder**//​ //​**Beskjeder**//​
-  * Velkommen til TMA4105 Matematikk 2. Undervisningen begynner mandag 7. januar. Mattelaben åpner mandag 14. januar. Se forøvrig {{:​tma4105:​2019v:​tma4105_2019v_timeplan.pdf|timeplanen}} for fullstendig oversikt. 
  
-  * Det kan være lurt å se gjennom avsnitt 10.1 - 10.4 på egen hånd. Dette er ting som er dekket i R2 eller tilsvarende.+  * Dagens eksamensoppgaver og et løsningsforslag er lagt ut under [[:​tma4105:​2019v:​eksamensoppgaver|eksamensoppgaver]]. 
 + 
 +  * Kontinuasjonseksamen vil bli avholdt ​på samme måte som den ordinære eksamen, altså som en digital eksamen.
  
-  * En liste over funksjoner som er støttet i Maple T.A. kan man finne [[https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​MapleTA2017/​MapleTAInstructor/​ch06s09.aspx|her]]. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +<WRAP info>
 +**Årets eksamen i TMA4105 Matematikk 2 blir avholdt som en digital eksamen**.
 +
 +Dette betyr blant annet at du må ta med **egen PC og strømkabel** til eksamenslokalet. Eksamen vil bestå av en flervalgsoppgave og mest sannsynlig 9 øvrige oppgaver, der disse kan besvares på ark som så blir skannet i etterkant. For å få rett oppgave knyttet til rett besvarelse må du fylle ut en oppgavekode for hver oppgave på et hvert slikt ark.
 +
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​norsk/​digital+eksamen|Generell informasjon om digital eksamen]]
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Digital+skoleeksamen+-+for+studenter|Digital skoleeksamen]]
 +  * [[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Digital+eksamen+-+eksamensark+som+skal+skannes|Eksamensark som skal skannes (Scantron)]]
 +  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​1e2e66e2eb2e48ada8030f3c686b1b091d|Video om digital eksamen]]
 +
 +Tillatte hjelpemidler er bestemt enkelt kalkulator ([[https://​innsida.ntnu.no/​wiki/​-/​wiki/​Norsk/​Tillatte+hjelpemidler|kode D]]). I tillegg vil det bli lagt ved et {{ :​tma4105:​2019v:​formelark.pdf |formelark}} til oppgavene.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<​WRAP ​half column ​+<​WRAP ​info
-<​infoboks fill|//​**Uke 3 Vektorvaluerte funksjoner av en variabel**//>​ +Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikkog statistikkemnene,​ og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte,​ og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniørerVil du hjelpe oss til detteved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil?​ Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.
-  * Boka: delkap. 11.111.3-11.5 +
-  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4105/​tema/​vektorfunksjoner|Temaside om kurver i planet]]+
  
-[[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]]+Lenke til undersøkelsen: ​[[https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?​id=221738]]
  
-**Oversiktsforelesning:​** +Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med [[mette.langaas@ntnu.no|Mette Langaas]]. 
-  * [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​911a1517243447f881f5a9a0059ca6861d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/​8adde6d6dd354626808a67c7d6116cb61d?​catalog=ac06798516e849c69156847f2629037a21|etter]] pausen. +</WRAP>
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​lysark_of_uke3.pdf |Lysark}}+
  
-**Interaktiv forelesning:​** +</​WRAP>​
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​interaktiv_3.pdf |Oppgaver til IF - Uke 3}}+
  
-**Anbefalte oppgaver:** +<WRAP half column > 
-  * {{ :tma4105:2019v:​anbefalte_3.pdf |Anbefalte oppgaver - Uke 3}}+<​infoboks fill|//**Uke 23**//> 
 + 
 +[[https://mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Catalog/​catalogs/​tma4105_v19|Hele videoserien]]
  
-**Obligatorisk aktiviteter:​** 
-  * {{ :​tma4105:​2019v:​innlevering_1.pdf |Skriftlig innlevering 1}} (Fristen er 1. februar, klokken 16:00. Den skal leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].) 
-  * [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Maple T.A.-test 1]]. (//Frist:// 22. januar, klokken 18.00.) ​ 
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Linje 40: Linje 46:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column> <WRAP half column>
- 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
-</WRAP>+ 
 +<​WRAP ​info> 
 +**Vil du bidra til å forbedre Matematikk 2?** 
 + 
 +Prosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education), 2019-2021, har som formål å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene,​ og måten de undervises på. For å få best mulig resultat i prosjektet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er studenter. Vi vil derfor sette stor pris på at dere gjennomfører en spørreundersøkelse (tar maks 10 minutter).  
 + 
 +Klikk [[https://​innsida.ntnu.no/​forms/​view.php?​id=221843|her]] og logg inn for å gjennomføre undersøkelsen.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP group>+</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP group> ​
 <WRAP half column > <WRAP half column >
 ==== Lærebok ==== ==== Lærebok ====
Linje 63: Linje 76:
 ==== Referansegruppen ==== ==== Referansegruppen ====
 ---- ----
-  * [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]] ​(oppdateres etter hvert).+  ​* {{ :​tma4105:​2019v:​mote1_referansegruppe.pdf |Sammendrag av det første referansegruppemøtet.}} 
 + 
 +  * {{ :​tma4105:​2019v:​2019-03-22.pdf |Sammendrag av det andre referansegruppemøtet.}} 
 + 
 +  ​* [[tma4105:​2019v:​referansegruppe|Liste over kontaktpersoner]]
   ​   ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
2019-01-14, Eirik Berge