Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4105:2018v:menu [2017-10-17]
mariusth opprettet
tma4105:2018v:menu [2017-12-28] (nåværende versjon)
fredrihi
Linje 4: Linje 4:
   * [[:​TMA4105:​2018v:​start|Startside]]   * [[:​TMA4105:​2018v:​start|Startside]]
   * [[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4105#​tab=omEmnet|Emnebeskrivelse]]   * [[http://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​TMA4105#​tab=omEmnet|Emnebeskrivelse]]
 +  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​TMA4105/​2018v/​tma4105_2018v_timeplan.pdf|Timeplan]]
  
  
Linje 10: Linje 10:
  
   * [[:​TMA4105:​2018v:​fremdriftsplan|Fremdriftsplan]]   * [[:​TMA4105:​2018v:​fremdriftsplan|Fremdriftsplan]]
-  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​TMA4105/​2018v/​tma4105_2018v_timeplan.pdf|Timeplan]] 
   * [[:​TMA4105:​2018v:​begrep|Nøkkelbegreper]]   * [[:​TMA4105:​2018v:​begrep|Nøkkelbegreper]]
   * [[:​TMA4105:​2018v:​tema:​start|Temasider]]   * [[:​TMA4105:​2018v:​tema:​start|Temasider]]
Linje 17: Linje 16:
  
   * [[:​TMA4105:​2018v:​eksamensoppgaver|Eksamensoppgaver]]   * [[:​TMA4105:​2018v:​eksamensoppgaver|Eksamensoppgaver]]
-  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​TMA4105/​eksamen/​formelark.pdf|Formelliste ​til eksamen]]+  * [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​TMA4105/​eksamen/​formelark.pdf|Formelark ​til eksamen]]
  
 ---- ----
2017-12-28, Fredrik Hildrum