Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4105:2018v:kontakt_ok [2017-10-17]
mariusth opprettet
tma4105:2018v:kontakt_ok [2017-10-17] (nåværende versjon)
mariusth
Linje 8: Linje 8:
   * [[tma4105-maple@math.ntnu.no|Forespørsler om Maple T.A.-tester]]   * [[tma4105-maple@math.ntnu.no|Forespørsler om Maple T.A.-tester]]
   * [[tma4105-mattelab@math.ntnu.no|Forespørsler om mattelaben]]   * [[tma4105-mattelab@math.ntnu.no|Forespørsler om mattelaben]]
-  * [[tma4105-plenum@math.ntnu.no|Feedbackkanal til øvingsgjennomgang]] 
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
2017-10-17, Marius Thaule