Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4105:2018v:fremdriftsplan [2018-04-26]
fredrihi [Tabell]
tma4105:2018v:fremdriftsplan [2019-01-09] (nåværende versjon)
eiber [Tabell]
Linje 8: Linje 8:
  
 ^  Uke  ^  Ukens tema                                                                     ​^ ​ Forelesninger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​^ ​ Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​^ ​ Innleveringer ​                                                                                                                                                                   ^  Maple T.A.                                                                                    ^ ^  Uke  ^  Ukens tema                                                                     ​^ ​ Forelesninger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​^ ​ Anbefalte oppgaver ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​^ ​ Innleveringer ​                                                                                                                                                                   ^  Maple T.A.                                                                                    ^
-^  2    | Kjeglesnitt,​ parametrisering \\ og polare koordinater\\ 8.1–8.6 ​                | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e9a5ec8a1e694b568ca33ea4d45afdae1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e771ccb18bbd4351a8de5c1cdaf77a721d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_2.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_2.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_2.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{:​tma4105:​2018v:​anbefalte_2.pdf|Oppgaver uke 2}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_2_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​daeac95258af407fa2eb6c5891567ad51d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a19f2d9187e44f9dab1d955d81fe17811d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_2.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4105:​2018v:​innlevering_1.pdf | Innlevering 1}} \\ //Frist:// 2. feb. kl. 16.00.\\ (Leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].) ​ |  ​\\ [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 1]]\\ //Frist:// 23. jan. kl. 16.00. ​  ​|+^  2    | Kjeglesnitt,​ parametrisering \\ og polare koordinater\\ 8.1–8.6 ​                | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e9a5ec8a1e694b568ca33ea4d45afdae1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e771ccb18bbd4351a8de5c1cdaf77a721d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_2.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_2.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_2.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{:​tma4105:​2018v:​anbefalte_2.pdf|Oppgaver uke 2}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_2_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​daeac95258af407fa2eb6c5891567ad51d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a19f2d9187e44f9dab1d955d81fe17811d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_2.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4105:​2018v:​innlevering_1.pdf | Innlevering 1}} \\ //Frist:// 2. feb. kl. 16.00.\\ (Leveres i [[https://​innsida.ntnu.no/​blackboard|Blackboard]].) ​ |  [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 1]]\\ //Frist:// 23. jan. kl. 16.00. ​     |
 ^  3    | Vektorvaluerte funksjoner \\ av én variabel \\ 11.1, 11.3–11.5 ​                 | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8cb76fecc25646e3bc852df2ef82bb301d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c66af01741174667a0d55f0ce07af0fa1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_3.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_3.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_3.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{:​tma4105:​2018v:​anbefalte_3.pdf|Oppgaver uke 3}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_3_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​786caf965b6e45af932eb652403f36931d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​bc2eda1101634e77b2196d7b36b4b4871d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_3.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :::                                                                                                                                                                               ​| ​ \\ [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 2]]\\ //Frist:// 30. jan. kl. 16.00. ​  | ^  3    | Vektorvaluerte funksjoner \\ av én variabel \\ 11.1, 11.3–11.5 ​                 | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8cb76fecc25646e3bc852df2ef82bb301d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c66af01741174667a0d55f0ce07af0fa1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_3.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_3.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_3.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{:​tma4105:​2018v:​anbefalte_3.pdf|Oppgaver uke 3}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_3_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​786caf965b6e45af932eb652403f36931d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​bc2eda1101634e77b2196d7b36b4b4871d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_3.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :::                                                                                                                                                                               ​| ​ \\ [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 2]]\\ //Frist:// 30. jan. kl. 16.00. ​  |
 ^  4    | Funksjoner av flere variable I \\ 12.1–12.4,​ 10.5                               | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d32a4955fae4ff0beaeefe4353a433a1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​83a3c22c44e64400a7ca311ee1eddfca1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_4.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_4.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_4.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_4.pdf |Oppgaver uke 4}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_4_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​53f312ddb37e4e2a8b0c26ffeae9272c1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​fc2c213c635f404b8448e3cba7c9db071d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_4.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :::                                                                                                                                                                               ​| ​ \\ [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 3]]\\ //Frist:// 6. feb. kl. 16.00. ​   | ^  4    | Funksjoner av flere variable I \\ 12.1–12.4,​ 10.5                               | OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9d32a4955fae4ff0beaeefe4353a433a1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​83a3c22c44e64400a7ca311ee1eddfca1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4105/​2018v/​uke_4.html|Lysark]] ({{ :​tma4105:​2018v:​uke_4.pdf |utskriftsversjon}}).\\ IF: {{:​tma4105:​2018v:​interaktiv_4.pdf|Oppgaver}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_4.pdf |Oppgaver uke 4}}.\\ {{ :​tma4105:​2018v:​anbefalte_4_lf.pdf |Løsningsforslag}}.\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​53f312ddb37e4e2a8b0c26ffeae9272c1d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​fc2c213c635f404b8448e3cba7c9db071d?​catalog=d240259b-a1ff-4899-8649-6799f905f31f|etter]] pausen.\\ P: {{ :​tma4105:​2018v:​plenum_4.pdf |Lysark}}. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :::                                                                                                                                                                               ​| ​ \\ [[https://​ntnu.mapleta.com/​ntnu/​login/​login.do|Test 3]]\\ //Frist:// 6. feb. kl. 16.00. ​   |
2019-01-09, Eirik Berge