Fremdriftsplan

De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer Maple T.A.
2 Kjeglesnitt, parametrisering, og polare grafer
8.1-8.6
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 1
Løsningsforslag
Test 1
3 Vektorvaluerte funksjoner av en variabel
11.1, 11.3-11.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 2
Løsningsforslag
Test 2
4 Funksjoner av flere variable I
12.1-12.4, 10.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 3
Løsningsforslag
Test 3
5 Funksjoner av flere variable II
12.5-12.8
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 4
Løsningsforslag
Innlevering 1
Frist: 3. februar
Test 4
6 Funksjoner av flere variable III
13.1-13.3
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 5
Løsningsforslag
Test 5
7 Multiple integraler I
14.1-14.3
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 6
Løsningsforslag
Test 6
8 Multiple integraler II
14.4
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 7
Løsningsforslag
Innlevering 2
Frist: 24. februar
Test 7
9 Multiple integraler III
14.5-14.7, 10.6
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 8
Løsningsforslag
Test 8
10 Vektorvaluerte funksjoner av flere variable og linjeintegraler
15.1-15.4
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 9
Løsningsforslag
Test 9
11 Flateintegraler
15.5-15.6
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 10
Løsningsforslag
Innlevering 3
Frist: 17. mars
Test 10
12 Divergens og curl
16.1-16.2
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 11
Løsningsforslag
Test 11
13 Greens teorem
16.3
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 12
Løsningsforslag
Test 12
14 Divergensteoremet og Stokes teorem
16.4-16.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Øving 13
Løsningsforslag
Innlevering 4
Frist: 7. april
Test 13
16 Repetisjon IF: Oppgaver
P: Før og etter pausen
Plenumsregning 14
17 Repetisjon OF: Før og etter pausen
2017-04-24, Sondre Tesdal Galtung