Eksamensoppgaver

Nedenfor finner du gamle eksamensoppgaver gitt i TMA4105 Matematikk 2. Det er lurt å regne gjennom hele eksamensoppgaver før man eventuelt titter på løsningsforslaget. Jobb heller grundig med hver enkelt eksamen enn å titte såvidt på alle eksamenene.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag Videoer
Våren 2024 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2023 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2023 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2022 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2022 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2021 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2021 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2020 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2020 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2019 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2019 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2018 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2018 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2017 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2017 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2016 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2016 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2015 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2015 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2014 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 6a
Våren 2014 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2013 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2013 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2012 Oppgaver Løsningsforslag[4] Videoer: 6a, 6b, 6c 
Våren 2012 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2011 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 8a, 8b
Våren 2011 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2010 Oppgaver Løsningsforslag[1] Videoer:
Våren 2010 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 4b
Sommeren 2009 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 4
Våren 2009 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2008 Oppgaver Løsningsforslag[2] Videoer: 5
Våren 2008 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 5a, 5b, 5c
Sommeren 2007 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2007 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2006 Oppgaver Løsningsforslag[3] Videoer:
Våren 2006 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2005 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2005 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 6a
Sommeren 2004 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2004 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2003 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2003 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2002 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 5a, 5b
Våren 2002 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 5 (del 2)
Sommeren 2001 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 2001 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Sommeren 2000 Oppgaver Løsningsforslag Videoer: 7a, 7b
Våren 2000 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 1999 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:
Våren 1998 Oppgaver Løsningsforslag Videoer:

I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75002 og 75012 Matematikk 1B, gitt i tiden 1993-1997.

  • Fullformat: 24 A4-sider (kan leses rett av skjerm).
  • Forminsket: 12 A4-sider (blir fullt lesbart ved utskrift).

[1] I oppgave 5c er riktig svar \(2\pi\sqrt3\) og ikke \(3\pi\sqrt3\) slik det står i løsningsforslaget. Regnefeilen kommer inn der løsningsforslaget sier at sirkelskiven med \(z = \sqrt3\) har radius \(\sqrt3\). Denne sirkelskiven har radius \(2\), som dermed får konsekvenser for svaret.
[2] I oppgave 6b er det feil fortegn i svaret. Når normalvektoren peker inn i legemet, må man skifte fortegn før man kan bruke divergensteoremet.
[3] På side 4, linje 4 ovenfra skal grensene for \(x\) være \(-1\) og \(1\), ikke \(0\) og \(2\). Feilen har ingen konsekvens for svaret.
[4] Det siste integralet som opptrer i løsningsforslaget for oppgave 4 har verdi \(1/2\), ikke \(1\) som der skrives. Overgangen til det siste integralet er dog også feil med en faktor \(2\), så endelig svar er korrekt!

2016-10-23, Morten Andreas Nome