Parallellen for MTELSYS, MTENERG, MTIØT-EM, MTTK

Forelesninger

  • Onsdag 14:15-16:00 i R1
  • Fredager 08:15-10:00 i F1

Foreleser

Dag Wessel-Berg

Treffetid og -sted: onsdager 13:15 - 14:00 på mattelaben i S7

Jeg har kontor i Petroleumteknisk Senter bak Lerkendal Stadion, PTS1, 5.etasje. Kom gjerne innom for spørsmål.

Referansegruppe

Se her for informasjon om referansegruppeordningen.

Energi og Miljø: Mathias Melby

Kybernetikk: Bernt Johan Damslora

Indøk: Maria Rolke

Elsys: Edvard Myhre

Møte onsdag 4.februar

Det blir møte mellom faglærer og referansegruppa onsdag 4.feb. i pausen mellom forelesningstimene. Send mail til (eller snakk med) ditt medlem av referansegruppe dersom det er noe du vil ta opp i forbindelse med øvingsopplegg og forelesninger.

Innlevering av tellende øving

For de som ikke kan levere torsdag 30.april, kan den leveres hos meg, 5.etasje, Petroleumteknisk Senter 1. Til orientering, jeg er bortreist etter kl. 1100, torsdag 30.april. Faglærer Ulrik Skre Fjordholm, rom 1150, Sentralbygg II, kan også ta i mot. Han er i hvert fall til stede på onsdager 13-14.

2015-04-29, Dag Wessel-Berg