TMA4105 Matematikk 2 våren 2014

Eksamensinformasjon

Eksamensoppgavene 3. juni 2014, med løsning.
Konteeksamen 7. august 2014, med løsning.

Generell informasjon om eksamen ligger i FAQ-en.

Pensumliste

Oversikten over nøkkelbegreper er å regne som endelig pensumliste.

Formelark

Dette formelarket vil deles ut på eksamen.

Mattelab

Det arrangeres mattelaber følgende dager:

  • Mandag 02. juni, 12:00 - 16:00 i rom S3

Plenumsregning

Nikolai Høiland Ubostad går igjennom gamle eksamensoppgaver i F1 følgende dager:

  • Onsdag 28. mai 16:15-18:00
  • Torsdag 29. mai 16:15-18:00
  • Mandag 2. juni 16:15-18:00

Han vil gå igjennom eksamenene fra vår 2009, vår 2013 og sommer 2005.

Videoopptak av gjennomgang av eksamen våren 2013

Obligatoriske innleveringer

Maple TA

På grunn av en datakræsj den 31. mars fikk mange testresultatene sine for Maple TA test 11 slettet. Vi har besluttet at alle studenter får test 11 godkjent. Dersom du kun har 7 godkjente tester og ikke har fått test 11 godkjent vil du altså ha tilstrekkelig antall godkjente tester.

Av tekniske årsaker vil vi ikke oppdatere resultatene i Maple TA sin database.

Dersom du mangler Maple TA-tester for å få 8/12 godkjente og har en god grunn til dette (eksempelvis sykefravær) må du informere kursledelsen om dette innen onsdag 9. april. Ta i så fall kontakt med Maple TA-gruppa.

Skriftlige innleveringer

Løsningsforslag til alle innleveringene er nå tilgjengelige: Januar, februar, mars og april.

  • Innlevering for april: Innleveringen er ferdig rettet og utlevert. Vi anbefaler at dere henter innleveringene og ser gjennom rettingen. Man kan sjekke antallet godkjente innleveringer her.
  • Innlevering for januar, februar og mars: Innleveringene er ikke lenger tilgjengelige i nordre lavblokk. Kontakt instituttkontoret for Institutt for Matematiske Fag (7. etasje SBII), hvis dere ennå ikke har hentet den og ønsker det.

Oversikt:

For mer info, se fremdriftsplanen.

2014-08-07, Ulrik Skre Fjordholm