Fremdriftsplan TMA4105 våren 2014

De overordnede læremålene for kurset er angitt under emnebeskrivelsen for TMA4105.

Merk at det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Ukenummer Avsnitt Maple T.A. Anbefalte oppgaver Innleveringer Materiale Merknader
Uke 2 8.2 (Parametric curves) og kursinformasjon Test 1 opp 06.01. Samtlige Maple T.A.-frister søndag midnatt to uker etter testen publiseres. 8.2-8.4,
LF
Innlevering for januar,
LF
Video: 6.1:I, 6.1:II,8.1:I, 8.1:II,
Maple: ,
Øvingsgjennomgang: 8.2.15, 8.2.22, 8.3.16, 8.3.22
Forelesningene begynner 06.01. Ingen Mattelab eller øvingsgjennomgang denne uke. Lærebok: Adams and Essex, Calculus (2), 8th ed.
8.3–8.4 (Smooth parametric curves and their slopes; Arc lengths and areas for parametric curves)
Uke 3 8.5–8.6 (Polar coordinates and polar curves; Slopes, areas, and arc lengths for polar curves) 8.5-8.6, 10.5-10.6,
LF
Video: 13.1:I, 13.1:II,15.1:I, 15.1:II,
Maple: ,
Lineær algebra
Problemløsning Øvingsgjennomgang: 8.6.10 (mod), 8.6.16, 10.6.11, 10.5.18
Mattelab og øvingsgjennomgang begynner mandag 13.01 (S2 mandag, S3 tirsdag—fredag).
Avsnitt 10.1–10.4 repeteres på egen hånd.
10.5–10.6 (Quadratic surfaces; Cylindrical and spherical coordinates) Deadline
Test 1
Uke 4 11.1 (Vector functions of one variable) + anvendelser (eksempelvis fra 11.2). Deler av 11.5 og 11.6 kan komme å foreleses. 11.1 og 11.3-11.4, LF Video: 20.1:I, 20.1:II, 22.1:I, 22.1:II
Maple:
Øvingsgjennomgang:
Oppg 1, 11.2.6, 11.3.16, 2aV06, 2bV06.
Begrepet torsjon og dets relasjon til binormalvektoren vektlegges ikke. Avsnittene 11.5 and 11.6 vektlegges ikke.
11.3–11.4 (Curves and parametrizations; Curvature, torsion and the Frenet frame) Deadline
Test 2
Uke 5 12.1–12.2 (Functions of several variables; Limits and continuity) 12.1-12.4, LF Video: 27.1:I, 27.1:II; 29.1:I, 29.1:II
Øvingsgjennomgang:
12.1.24, 12.4.15, 12.2.18, 12.3.36
12.3-12.4 (Partial derivatives; Higher-order derivatives) Deadline
Test 3
Ny frist: 3.2
Uke 6 12.5 (The chain rule), og mulig tid til opphenting 12.5-12.7, LF Innlevering for februar,
LF
Video: 3.2:I, 3.2:II. Ingen video fra 5.2. Øvingsgjennomgang: 12.5.34, 12.7.28, 12.7.31(1), 12.7.31(2), 12.7.28, 12.6.21a
12.6–12.7 (Linear approximations, differentiability, and differentials; Gradients and directional derivatives) Deadline
Test 4
Uke 7 12.8–12.9 (Implicit functions; Taylor’s formula, Taylor series, and approximations) 12.8-12.9 og 13.1, LF Video: 10.2:I, 10.2:II, 12.2:I,12.2:II Øvingsgjennomgang: 13.1.25, 8v02, 4aV10, 4bV10
13.1 (Extreme values) Deadline
Test 5
Uke 8 13.2–13.3 (Extreme values of functions defined on restricted domains; Lagrange mulitpliers) 13.2–13.3 og 14.1, LF Video: 17.2:1, 17.2:2, 19.2:1, 19.2:2 Øvingsgjennomgang: 13.3.12, 4aS13, 4bS13, 4v13(1), 4v13(2), 14.1.20
14.1 (Double integrals) Deadline
Test 6
Uke 9 14.2–14.3 (Iteration of double integrals in Cartesian coordinates; Improper integrals and a mean-value theorem) 14.2–14.4, LF Video: 24.2:1, 24.2:2, 26.2:1, 26.2:2 Øvingsgjennomgang: 14.3.8, 14.4.14, 14.3.26, 14.4.32
14.4 (Double integrals in polar coordinates) Deadline
Test 7
28.2
Uke 10 14.5 – 14.6 (Triple integrals; Change of variables in triple integrals) 14.5–14.6, LF Innlevering for mars,
LF
Video: 3.3:1, 3.3:2, 5.3:1, 5.3:2 Øvingsgjennomgang: 4aV04, 4bV04(1), 4bV04(2), 14.5.28, 3aS10, 3bS10
Anvendelser av multipelintegraler, inklusive moment og massesenter [ f.eks. med hjelp av 14.7 ( Applications of multiple integrals)] + mulig tid til opphenting Deadline
Test 8
Uke 11 15.1 (Vector fields) 15.1–15.2, LF Video: 10.3:1, 10.3:2, 12.3:1, 12.3:2. Øvingsgjennomgang: 5.1V02, 15.1.8, 15.1.16, 15.2.8
15.2 (Conservative fields) Deadline
Test 9
Uke 12 15.3–15.4 (Line integrals; Line integrals of vector fields) 15.3-15.5, LF Video: 17.3:1, 17.3:2, 19.3:1, 19.3:2 Øvingsgjennomgang: 15.4.22, 5.2S02, 4S09, 7aS00, 7bS00
15.5 (Surfaces and surface integrals) Deadline
Test 10
Uke 13 15.6 (Oriented surfaces and flux integrals) 16.1-16.2, LF Video: 24.3:1, 24.3:2, 26.3:1, 26.3:2 Øvingsgjennomgang: Oppg1, 5aS02, 5bS02
16.1–16.2 (Gradient, divergence and curl; Some identities involving grad, div and curl) Deadline
Test 11
23.3
Uke 14 16.3–16.4 (Green’s theorem in the plane; The divergence theorem in 3-space) 16.3–16.5, LF Innlevering for april,
LF
Video: 31.3:1, 31.3:2, 2.4:1, 2.4:2.
16.5 (Stokes’ Theorem) + anvendelser [f.eks. fra 16.6 (Some physical applications of vector calculus)] Deadline
Tolvte og siste Maple T.A.-test
Uke 15 Opphenting/Repetisjon Video: 7.4:1, 7.4:2, 9.4:1, 9.4:2. Undervisningsslutt 11.04
Opphenting/Repetisjon 10.04
2014-05-08, trulsbak