Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2013v:stab [2012-12-19]
mariusth opprettet
tma4105:2013v:stab [2013-01-08]
mariusth
Linje 7: Linje 7:
 ^ Parallell ^ Kontaktinformasjon ^ ^ Parallell ^ Kontaktinformasjon ^
 | MTBYGG og MTING | Dag Wessel-Berg,​ Sintef Petroelumsforskning,​ S.P. Andersens vei 15b\\ E-post: [[dag.wessel-berg@sintef.no]]\\ Telefon: 73 59 13 43 | | MTBYGG og MTING | Dag Wessel-Berg,​ Sintef Petroelumsforskning,​ S.P. Andersens vei 15b\\ E-post: [[dag.wessel-berg@sintef.no]]\\ Telefon: 73 59 13 43 |
-| MTDESIGN, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD | Ferenc Bartha, rom ????, Sentralbygg 2\\ E-post: [[Ferenc.Bartha@math.ntnu.no]]\\ Telefon: ​?? ?? ?? ?? |+| MTDESIGN, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD | Ferenc Bartha, rom 948, Sentralbygg 2\\ E-post: [[Ferenc.Bartha@math.ntnu.no]]\\ Telefon: ​73 55 02 57 |
 | MTEL, MTENERG, MTIØT-EM og MTTK | [[http://​www.math.ntnu.no/​~lisa|Lisa Lorentzen]],​ rom 1338, Sentralbygg 2\\ E-post: [[lisa@math.ntnu.no]]\\ Telefon: 73 59 35 48 | | MTEL, MTENERG, MTIØT-EM og MTTK | [[http://​www.math.ntnu.no/​~lisa|Lisa Lorentzen]],​ rom 1338, Sentralbygg 2\\ E-post: [[lisa@math.ntnu.no]]\\ Telefon: 73 59 35 48 |
 | MTFYMA | [[http://​wiki.math.ntnu.no/​ehrnstro/​start|Mats Ehrnström]],​ rom 1040, Sentralbygg 2\\ E-post: [[ehrnstro@math.ntnu.no]]\\ Telefon: 73 59 17 44 | | MTFYMA | [[http://​wiki.math.ntnu.no/​ehrnstro/​start|Mats Ehrnström]],​ rom 1040, Sentralbygg 2\\ E-post: [[ehrnstro@math.ntnu.no]]\\ Telefon: 73 59 17 44 |
2013-01-08, Marius Thaule