Fremdriftsplan

Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Tema Hass, Weir og Thomas Øving Merknad
3 Areal og buelengde i polarkoordinater. 9.1 - 9.3--
4 Kjeglesnitt. Linjer og plan i rommet. 9.4, 9.6 + 10.51 Avsnitt 10.1 - 10.4 leses på egenhånd.
5 Vektorfunksjoner. Integraler av vektorvaluerte funksjoner. 10.6 + 11.1 - 11.22-
6 Buelengde. Krumning. Akselerasjon og hastighet. 11.3 - 11.53-
7 Flervariable funksjoner. Grenser og kontinuitet. 11.6 + 12.1 - 12.24-
8 Partielle deriverte. Kjerneregelen. Retningsderivert og gradienter. 12.3 - 12.55-
9 Tangentplan. Ekstremalverdier. 12.6 - 12.76-
10 Lagranges multiplikatormetode. Taylors formel for flervariable funksjoner. Dobbeltintegral. 12.8 - 12.9 + 13.17-
11 Dobbelintegral og areal. Dobbeltintegral i polarkoordinater. Trippelintegral. 13.2 - 13.58-
12 Trippelintegral, moment og tyngdepunkt. Trippelintegral i sylindriske og sfæriske koordinater. Substitisjoner. 13.6 - 13.89-
14 Linjeintegral. Vektorfelt. 14.1 - 14.210 Forelesninger og øvingstimer på mandag og tirsdag forskyves til uken etter grunnet påske.
15 Vektorfelt. Greens teorem. 14.3 - 14.411-
16 Greens teorem, areal av flater. 14.5 - 14.6-Ingen øvingsveiledning.
17 Stokes teorem og divergensteoremet. 14.7 - 14.8 + repetisjon 12 og 13Vi minner om at de forskjøvne mandags- og tirsdagsgruppene ikke har veiledning denne uken, men neste.
18 Repetisjon -- Undervisningsslutt tirsdag 30. april
21 --- Eksamen onsdag 22. mai, 4 timer.
2013-04-17, spreeman