Hjemmeøving 9

Øvingen veiledes uke 12.

Oppgaver fra læreboken

  • 13.2: 7, 24, 55, 59
  • 13.3: 7, 11
  • 13.4: 5, 21, 34,
  • 13.5: 23, 41

Noen gode Maple-kommandoer: MultiInt. Denne kommandoen krever "with(Student[MultivariateCalculus])". Hvis man har med "output=steps" får man også se stegene i utregninga. Se f. eks. her.

Oppgaver fra tidligere års eksamener

Maple-oppgaver

Maple-oppgaven vil denne gangen være basert på oppgave 3 gitt til eksamen sommer 2002. Oppgaven går ut på å plotte området som er gitt i eksamensoppgaven, og så regne ut integralet i den opprinnelige integrasjonsrekkefølgen, og i den rekkefølgen man endrer til. Dette blir gjort i denne Maple-filen for \(f(x,y,z) = 1\), og der \(z\) går til \(xy\) istedenfor til \(\sqrt{xy}\).

1: Plot området gitt i eksamensoppgaven

2: Regn ut integralet gitt i oppgaven for \(f(x,y,z) = 1\) uten å bytte om integrasjonsrekkefølgen.

3: Regn ut integralet gitt i oppgaven for \(f(x,y,z) = 1\) med den nye integrasjonsrekkefølgen.

2013-03-08, erikmaki