Oppgaver fra læreboken

  • 11.3: 1,9,18
  • 11.4: 5, 6, 18, 21
  • 11.5: 3, 6, 14, 21, 26

Oppgaver fra tidligere års eksamener

Maple-oppgaver

Utgangspunktet for denne oppgaven er oppgave 1 gitt til eksamen våren 2010. Kommandoene finner man for eksempel i filene mw, pdf (disse er lastet opp på siden for parallellen MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR, MTTEKGEO i forbindelse med eksamensoppgave 6 våren 2000).

Bruk kurven gitt i oppgave 1 eksamen våren 2010.
a) Plot kurven sammen med enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor for t mellom 0 og 1. Vil z-komponenten av binormalvektoren være positiv eller negativ?
b) Beregn hastigheten, farten og akselerasjonen. Dekomponer akselerasjonen i en tangentiell og en normal komponent. (Hint! Bruk kommandoen TangentVector og PrincipalVector med output = value for å få tangent- og normalvektor. Kommandoen for skalarprodukt er DotProduct).
c) Sjekk at akselerasjonsvektoren ligger i planet gitt ved T(t) og N(t).
c) Regn ut buelengdenved hjelp av kommandoen ArcLength.
d) Finn krummingen og torsjonen til kurven.

2013-02-12, spreeman