Øving 2

Oppgaver fra læreboka:

  • Avsnitt 9.4: Oppgave 22, 31, 63, 76
  • Avsnitt 9.6: Oppgave 11
  • Avsnitt 10.1: Oppgave 26, 27, 30, 33, 46, 50, 56
  • Avsnitt 10.2: Oppgave 25, 34, 35, 40, 45
  • Avsnitt 10.3: Oppgave 5, 17, 22, 28

NB! Øvinga er endret noe. Dersom du har gjort 10.3.16 og ikke 10.3.17 så er deet greit.

Andre oppgaver:
Mapleppgave

2013-01-25, Anders Samuelsen Nordli