Øving 1

Oppgaver fra læreboka:

  • 9.1: 3, 6d, 19, 33, 57
  • 9.2: 1, 19, 21b, 25
  • 9.3: 13, 15, 16, 24

Eksamensoppgaver:

Andre oppgaver:

  • Gi et eksempel på en kurve representert ved polarkoordinater med lengde . Bruk så ligning (3) på side 588 i boka til å vise at lengden av kurven er 2π.
2013-01-15, Anders Samuelsen Nordli