MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO

Beskjeder

2.5 Jeg tar gjerne imot spørsmål dere måtte ha. Jeg foretrekker sterkt at dere kommer på mitt kontor for å få svar fremfor å skrive e-post (e-post er svært dårlig egnet til å kommunisere matematikk).
17.4 Det vil avholdes eksamensforelesninger og mattelab i mai.
9.4 Et referat fra møtet med referansegruppen er nå lagt ut. (Se under «Referansegruppe».)
19.3 Alle studenter oppfordres til å sjekke antall godkjente øvinger, og minnes om at det kreves minst 8 godkjente for å få tilgang til eksamen. Ved problemer må fagstaben kontaktes umiddelbart.
22.2 Et referat fra møtet med referansegruppen er nå lagt ut. (Se under «Referansegruppe».)
5.2 Referansegruppen er nå opprettet (se lenger ned på siden).
21.12 Første forelesning finner sted tirsdag 15. januar, 10.15 - 12.00 i auditorium R7. Se forøvrig tid og sted for forelesningstidspunkt og sted. Øving 1 veiledes i uke 4. Se under gruppeinndeling for hvilken gruppe du tilhører.

Faglærer

Referansegruppe

Forelesningslogg

Under følger en kort oversikt over hva som har blitt gjennomgått i de forskjellige forelesningene. Teksten som er i kursiv markerer det som er planlagt for neste forelesning.

Forelesning Tema Avsnitt i boken
1 Innføring i polarkoordinater 9.1 - 9.2
2 Areal og buelengde i polarkoordinater. Kjeglesnitt (parabel) 9.3 - 9.4
3 Kjelgesnitt (Lisa Lorentzen var vikar) 9.4
4 Parametrisering. Linjer og plan i rommet (Lisa Lorentzen var vikar) 9.6, 10.5
5 Linjer og plan i rommet. Sylindre og kvadratiske flater. Vektorvaluerte funksjoner 10.5 - 10.6, 11.1
Maplefiler: elliptisk paraboloide (mw, pdf), enkappet hyperboloide (mw, pdf), sadelflate (mw, pdf)
6 Vektorvaluerte funksjoner. Integraler av vektorvaluerte funksjoner 11.1 - 11.2
7 Buelengde. Krumning 11.3 - 11.4
Maplefil: oppgave 6a gitt våren 2000 (mw, pdf)
8 Krumning. Dekomponering av akselerasjonsvektoren 11.4 - 11.5
Maplefil: smygsirkel + torsjon (mw, pdf)
9 Hastighet og akselerasjon i polarkoordinater. Flervariable funksjoner 11.6, 12.1
Maplefil: nivåkurver (mw, pdf)
10 Flervariable funksjoner. Grenser og kontinuitet. Partiellderivasjon 12.1 - 12.3
Maplefiler: nivåflater (mw, pdf), partiellderivasjon (mw, pdf)
11 Partiellderivasjon. Kjerneregelen 12.3 - 12.4
Maplefil: oppgave 3 gitt våren 1997 (mw, pdf)
12 Kjerneregelen. Retningsderivert og gradienter 12.4 - 12.5
Maplefiler: kjerneregelen for en variabel og tre mellomvariabler (mw, pdf), kjerneregelen for to variabler og tre mellomvariabler (mw, pdf)
13 Tangentplan. Ekstremalverdier og sadelpunkt 12.6 - 12.7
Maplefiler: tangentlinjen til skjæringskurven mellom to flater (mw, pdf), ekstremalverdier (mw, pdf)
14 Ekstremalverdier og sadelpunkt 12.7
Maplefiler: annenderiverttesten (mw, pdf), globale ekstremalverdier (mw, pdf)
15 Lagranges multiplikatormetode 12.8
Maplefiler: én bibetingelse (mw, pdf), to bibetingelser (mw, pdf)
16 Taylors formel for flervariable funksjoner. Dobbeltintegral 12.9, 13.1 - 13.2
Maplefil: bruk av Taylors formel (mw, pdf)
17 Dobbeltintegral og areal. Dobbeltintegral i polarkoordinater 13.2 - 13.4
Maplefil: dobbeltintegral (mw, pdf)
18 Dobbeltintegral i polarkoordinater. Trippelintegral 13.4 - 13.5
Maplefil: trippelintegral (mw, pdf)
19 Moment og massesenter. Trippelintegral i sylinder- og kulekoordinater 13.6 - 13.7
Maplefiler: utregning av masse (mw, pdf), utregning av volum ved hjelp av sylinderkoordinater (mw, pdf)
20 Trippelintegral i sylinder- og kulekoordinater. Substitusjoner i multiple integraler 13.7 - 13.8
Maplefiler: kulekoordinater (mw, pdf), massesenter i kulekoordinater (mw, pdf) og substitusjon i dobbeltintegral (mw, pdf)
21 Substitusjon i multiple integraler. Linjeintegral 13.8, 14.1
Maplefiler: linjeintegral (mw, pdf), massen til en kabel (mw, pdf)
22 Vektorfelt. Konservative vektorfelt 14.2 - 14.3
Maplefiler: vektorfelt (mw, pdf), arbeid og fluks (mw, pdf), potensialfunksjon (mw, pdf)
23 Konservative vektorfelt 14.3
Maplefil: konservativt vektorfelt og rette linjer (mw, pdf)
24 Greens teorem 14.4
Maplefiler: Greens teorem: 1 (mw, pdf), 2 (mw, pdf)
25 Areal av flater 14.5
Maplefiler: areal av flater: 1 (mw, pdf), 2 (mw, pdf)
26 Flateintegral og fluks. Stokes teorem 14.6 - 14.7
Maplefiler: flateintegral (mw, pdf), fluksintegral: 1 (mw, pdf), 2 (mw, pdf)
27 Stokes teorem. Divergensteoremet 14.7 - 14.8
Maplefiler: Stokes teorem (mw, pdf), divergensteoremet (mw, pdf)
28 Repetisjon (eksamen gitt våren 2012) -
2013-05-02, Marius Thaule