Eksamensforelesninger

Professor Lisa Lorentzen vil holde eksamensforelesninger som følger.

Dato Tid Tema Planlagte oppgaver Sted
Onsdag 08.05 09:15-12:00 Kurveintegralet \(\int_C\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,\mathrm{d}s\). Curl, Stokes, etc. F1
Mandag 13.05 09:15-12:00 Kurver i planet og rommet Mai 2010 2, mai 2006 2, juni 2012 3, august 2011 3, august 2009 7 R1
Tirsdag 14.05 09:15-12:00 Partiellderivasjon, gradient, maksima, minima. Juni 2011 4, mai 2001 3, mai 2008 2, mai 2003 2a, august 2002 2, august 2009 6, juni 2012 2 R1
Onsdag 15.05 09:15-12:00 Multiple integraler Mai 2010 nr 5, mai 2010 nr 6, mai 2007 nr 6a, aug 2005 nr 5a, aug 2001 nr 3, aug 2011 nr 6, mai 2001 nr 6, mai 2000 nr 7a R1
Torsdag 16.05 09:15-12:00 Fluksintegraler. Divergens, divergensteoremet, etc. R1

De fire siste eksamensforelesningene vil også filmes og så snart som mulig etterpå legges ut på nettet. Det kan ta noen dager før opptakene er tilgjengelig.

Mattelab

Videre vil det arrangeres "mattelab" på følgende tidspunkt.

Dato Tid Sted
Torsdag 16. mai 14:15-18:00 S2
Tirsdag 21. mai 14:15-18:00 S2 og S3

Her vil en blanding av faglærere, stipendiater og studasser være tilstede og svare på spørsmål om pensum. Erfaringsmessig kommer flere studenter jo nærmere eksamen er, og vi forventer kø for å få hjelp på tirsdagen. Det kan derfor være lurt å benytte seg av torsdagen.

2013-05-14, Anders Samuelsen Nordli