Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Eksamensforelesninger

Professor Lisa Lorentzen vil holde eksamensforelesninger som følger.

Dato Tid Tema Sted
Onsdag 08.05 09:15-12:00 Kurveintegralet \(\int_C\mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,\mathrm{d}s\). Curl, Stokes, etc. F1
Mandag 13.05 09:15-12:00 Kurver i planet og rommet R1
Tirsdag 14.05 09:15-12:00 Partiellderivasjon, gradient, maksima, minima. R1
Onsdag 15.05 09:15-12:00 Multiple integraler R1
Torsdag 16.05 09:15-12:00 Fluksintegraler. Divergens, divergensteoremet, etc. R1

De fire siste eksamensforelesningene vil også filmes og så snart som mulig etterpå legges ut på nettet. Det kan ta noen dager før opptakene er tilgjengelig.

Mattelab

Videre vil det arrangeres "mattelab" på følgende tidspunkt.

Dato Tid Sted
Torsdag 16. mai 14:15-18:00 S2
Tirsdag 21. mai 14:15-18:00 S2 og S3

Her vil en blanding av faglærere, stipendiater og studasser være tilstede og svare på spørsmål om pensum. Erfaringsmessig kommer flere studenter jo nærmere eksamen er, og vi forventer kø for å få hjelp på tirsdagen. Det kan derfor være lurt å benytte seg av torsdagen.

2013-04-26, spreeman