Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4105:2013v:bok [2012-12-12]
mariusth opprettet
tma4105:2013v:bok [2012-12-21] (nåværende versjon)
mariusth [Tilleggsmateriale]
Linje 14: Linje 14:
   * Lindstrøm og Hveberg: Flervariabel analyse med lineær albegra. (Pearson)   * Lindstrøm og Hveberg: Flervariabel analyse med lineær albegra. (Pearson)
   * Haugan: Kalkulus med flere variabler. (Pearson)   * Haugan: Kalkulus med flere variabler. (Pearson)
-  * {{:​tma4105:​2012v:​repetisjonkap10.pdf|Repetisjon Kap. 10}} 
-  * {{:​tma4105:​2012v:​maplekode_kvadratiske_overflater.mw|Maplekode}}:​ Kvadratiske overflader. ([[http://​www.ntnu.no/​itinfo/​programvare/​matematikk/​maple.html|Om Maple]]) 
-  * {{:​tma4105:​2012v:​simplecurve.mw|Maplekode}}:​ Kurven \( (t,​t^2,​t^3)\) eller Hvorfor alle eksempel i kapitel 11 er spiraler. 
-  * {{:​tma4105:​2012v:​repetisjonkap10.pdf|Repetisjon Kap. 10}} 
-  * {{http://​www.math.ntnu.no/​~ehrnstro/​Matematikk2/​Repetisjonsforelesning_handouts.pdf|Handouts til eksamensforelesningene}} 
2012-12-21, Marius Thaule