Tid og sted for forelesninger

Emnet TMA4105 Matematikk 2 foreleses i fem paralleller:

Parallell Tid og sted
BKJ, MTDESIG, MTIØT-PP, MTMART og MTPROD Mandag, 12.15 - 14.00, i R7
Onsdag, 10.15 - 12.00, i F1
MTBYGG, og MTING Mandag, 10.15 - 12.00, i S3
Fredag, 08.15 - 10.00, i S3
MTEL, MTENERG, MTIØT-EM og MTTK Torsdag, 11.15 - 13.00, i F1
Fredag, 10.15 - 12.00, i F1
MTFYMA Tirsdag, 10.15 - 12.00, i S2
Torsdag, 08.15 - 10.00, i S6
MTKJ, MTMT, MTNANO, MTPETR og MTTEKGEO Tirsdag, 12.15 - 14.00, i F1
Torsdag, 08.15 - 10.00, i R7

Informasjon om hvor du finner de forskjellige auditoriene, finner du her.

2012-01-10, Marius Thaule