Fremdriftsplan

Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Tema Hass, Weir og Thomas Øving Merknad
2 Areal og buelengde i polarkoordinater. 9.1 - 9.3--
3 Kjeglesnitt. Linjer og plan i rommet. 9.4, 9.6 + 10.51 Avsnitt 10.1 - 10.4 leses på egenhånd.
4 Vektorfunksjoner. Integraler av vektorvaluerte funksjoner. 10.6 + 11.1 - 11.22-
5 Buelengde. Krumning. Akselerasjon og hastighet. 11.3 - 11.53-
6 Flervariable funksjoner. Grenser og kontinuitet. 11.6 + 12.1 - 12.24-
7 Partielle deriverte. Kjerneregelen. Retningsderivert og gradienter. 12.3 - 12.55-
8 Tangentplan. Ekstremalverdier. 12.6 - 12.76-
9 Lagranges multiplikatormetode. Taylors formel for flervariable funksjoner. Dobbeltintegral. 12.8 - 12.9 + 13.17 Maple- og MATLAB-øving 1 legges ut.
10 Dobbelintegral og areal. Dobbeltintegral i polarkoordinater. Trippelintegral. 13.2 - 13.58-
11 Trippelintegral, moment og tyngdepunkt. Trippelintegral i sylindriske og sfæriske koordinater. Substitisjoner. 13.6 - 13.89 Maple- og MATLAB-øving 1 veiledes.
12 Linjeintegral. Vektorfelt. 14.1 - 14.210Maple- og MATLAB-øving 1 skal leveres i begynnelsen av uken. Maple- og MATLAB-øving 2 legges ut.
13 Vektorfelt. Greens teorem. 14.3 - 14.411-
15 Greens teorem, areal av flater. 14.5 - 14.6- Forelesninger på mandag og tirsdag faller bort grunnet påske.
16 Stokes teorem og divergensteoremet. 14.7 - 14.8 + repetisjon 12 Maple- og MATLAB-øving 2 leveres inn i slutten av uken.
17 Repetisjon -- Undervisningsslutt tirsdag 24. april
23 --- Eksamen lørdag 9. juni, 4 timer.
2012-02-22, Marius Thaule