Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4105:2012v:pensum [2011-12-16]
mariusth opprettet
tma4105:2012v:pensum [2012-02-22]
mariusth
Linje 1: Linje 1:
-===== Foreløpig pensumliste i TMA4105 Matematikk 2 ===== +====== Foreløpig pensumliste i TMA4105 Matematikk 2 ======
-Fra læreboken+
  
-Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2, compiled for Institutt for matematiske fag, NTNU, er følgende deler pensum: ​+Fra læreboken //Hass, Weir og Thomas: Calculus Part 2, compiled for Institutt for matematiske fag, NTNU//, er følgende deler pensum: ​
  
   * Kapittel 9.1 - 9.4 og 9.6 (polarkoordinator og kjeglesnitt)   * Kapittel 9.1 - 9.4 og 9.6 (polarkoordinator og kjeglesnitt)
   * Kapittel 10.1 - 10.6 (vektorer og flater)   * Kapittel 10.1 - 10.6 (vektorer og flater)
   * Kapittel 11.1 - 11.6 (vektorfunksjoner)   * Kapittel 11.1 - 11.6 (vektorfunksjoner)
-  * Kapittel 12.1 - 12.(partiellderiverte)+  * Kapittel 12.1 - 12.(partiellderiverte)
   * Kapittel 13.1 - 13.8 (multiple integraler)   * Kapittel 13.1 - 13.8 (multiple integraler)
   * Kapittel 14.1 - 14.8 (integrasjon over vektorfelt)   * Kapittel 14.1 - 14.8 (integrasjon over vektorfelt)
2012-02-22, Marius Thaule