Øvinger

Det kreves minst 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. For at en øving som er innlevert innen tidsfristen skal bli godkjent er det å forvente at man har virkelig prøvd på de aller fleste oppgavene (helst alle oppgavene) og at det ikke er avskrift av et løsningsforslag. Videre anbefales det på det sterkeste at dere gjør alle øvingene.

For å finne ut hvor mange godkjente øvinger du har, kan du spørre øvingssystemet.

Ny øving legges ut hver fredag klokken 16.00.

Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år trenger du ikke å gjøre øvingsopplegget på nytt i år.

Leveringstid- og sted

Øvingene leveres innen klokken 14.00 dagen etter din gruppe har hatt veiledningstime. Innlevering skjer i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

Øvingsoppgaver

Veiledes uke Øving Løsningsforslag
3 Øving 1 LF 1
4 Øving 2 LF 2
5 Øving 3 LF 3
6 Øving 4 LF 4
7 Øving 5 LF 5
8 Øving 6 LF 6
9 Øving 7 LF 7
10 Øving 8 LF 8
11 Øving 9 LF 9
12 Øving 10 LF 10
13 Øving 11 LF 11 (feil i 14.2.30 korrigert 12/05).
16 (NB!) Øving 12 LF 12
2012-05-12, spreeman