MTEL, MTENERG, MTIØT og MTTK

Velkommen til TMA105 Matematikk 2

Godt nyttår!

Referansegruppe

Julie Dahl Benum indøk juliedb@stud.ntnu.no
Håkon Wiik Ånes emil hakonwii@stud.ntnu.no
Henrik Meland kyb henrikjm@stud.ntnu.no
Øyvind Sørdal Klungre elektronikk oklungre@online.no
Vera Leivsdottir elektronikk verale@stud.ntnu.no

Referat fra møtet med referansegruppen 7. februar 2012.

Referat fra møtet med referansegruppen 24. april 2012.

Faglærer

Forelesningsblogg

Beskjeder

25.04 Jeg har bare fått ett forslag om oppgave fra vektoranalysen, nemlig Oppgave 8 fra sommeren 2011. Jeg kan godt regne den. Resten av oppgavene velger jeg derfor selv fra tidligere eksamner.
18.04 OBS! Det er viktig at dere har nok godkjente øvinger! Har dere ikke det, er dere utestengt fra eksamen! Dersom dere mangler øvinger, men har gyldig grunn for dette: ta kontakt med meg snarest! Dersom du møter til eksamen, og blir møtt med påstand om at du mangler øvinger (selv om du har nok), kan du avlegge eksamen, mot at du signerer et dokument der du godtar at besvarelsen anulleres dersom du ikke har nok øvinger. Derved kan saken ordnes i etterhånd. Send da en email til meg om saken.
18.04 Jeg skal arbeide ved universitetet i Würzburg i Tyskland fra 15. mai og utover sommeren. Jeg kommer derfor ikke til å være tilstede før og under eksamen i år. men jeg vil være tilstede på mitt kontor for å svare på spørsmål fra dere mandag 7. mai, tirsdag 8. mai, onsdag 9.mai og torsdag 10.mai - alle dagene fra klokken 13:15 til 15:30.
18.04 Siste ordinære forelesning i matematikk 2 er fredag 20. april. Jeg blir antakelig ferdig med pensum på torsdag 19 april og vil regne eksamensoppgaver fra vektoranalysen fredag 20. Men jeg har reservert F1 for repetisjon og/eller regning av eksamensoppgaver innen vektoranalysen torsdag 26 og fredag 27 april for studenter som har lyst og anledning til å møte også den uken. Jeg tar gjerne imot forslag på email, både om oppgaver vi kan se på og stoff som trenger å repeteres (fra vektoranalysen), men jeg må ha dem senest onsdag 25 april.
05.01 Første forelesning blir torsdag 12. januar, 11.15 - 13.00 i F1. For informasjon om forelesningstidspunktene se under tid og sted. For informasjon om gruppeundervisningen se under gruppeinndeling.
2012-05-10, Lisa Lorentzen