\( \newcommand{\R}{\mathbb{R}}\)

MTBYGG, MTING

Beskjeder

17.05 Handouts til repetisjonsforelesningene under Lærebok og materiale oppdatert med løsningsskisse til siste oppgaven.
11.05 Lærebok og materiale oppdatert med handouts til repetisjonsforelesningene.
10.05 Repetisjonsforelesningene 14–16 mai er basert på eksamensoppgaver 2000–2002 med et teoretisk opplegg som beskriver TMA4105 Matematikk 2 som et emne om representasjoner, funksjoner og operasjoner. Spesielt behandles stoffet gjennom å betrakte i) reelle funksjoner, ii) kurver, iii) flater og iv) vektorfelt. Eksamenseksempel behandles fortløpende under hvert avsnitt.
22.04 Det blir eksamensforelesninger mandag den 14., tirsdag den 15. og onsdag den 16. mai kl. 10-12 i F1.
16.04 Mandag, 23.04, er siste ordinære forelesning.
16.04 Forelesningen på fredag, 20.04, med fokus på repetisjon og eksempel, holdes av Marius Thaule.
26.03 Forelesningen på fredag, 30.03, holdes av Professor Espen Robstad Jakobsen. Obs. at neste forelesning deretter er fredagen den 13 april.
17.03 Forelesning fredag 16.03 innstilt pga akutt sykdom. Forelesning mandag 19.03 som vanlig.
01.03 Bra tid at begynne med eksamensoppgaver og repetisjon. Noen oppgave per uke er tilstrekkelig.
08.02 Nå begynner det å bli vanskelig. Analys (kontinuitet, derivasjon, differensialer, osv.) i flere variable oppleves ofte som utfordrende i begyndelsen. Gjør alle øvelser. Regne, regne, regne.
24.01 Forelesningen på fredag, 27.01, holdes av Marius Thaule.
19.01 Lærebok og materiale oppdatert med repetisjonsmateriale for avsnitt 10.1-10.4 (og litt om 10.5).
16.01 Forelesningslogg innført. Referansegruppe: opprettet og første møte.
06.01 Første forelesning blir mandag 9. januar, 10.15 - 12.00 i S3. For informasjon om forelesningstidspunktene se under tid og sted. For informasjon om gruppeundervisningen se under gruppeinndeling.

Faglærer

Forelesningslogg

 • Ma 23/4: Overgripende repetisjon.
 • Fr 20/4: Repetisjon med vekt ved eksempel og vektoranalyse (f.eks. Kelvin–Stokes' og divergensteoremet).
 • Ma 16/4: Avsnitt 14.6–14.8 om fluks, Kelvin–Stokes' [curl] og Gauss–Ostrogradsky [div]: en oversikt over sammenhengen mellom Green (to dimensioner) og setninger i høyere dimensjoner. Tre eksempel: direkt fluksberegning, fluks middels divergensteoremet samt Kelvin–Stokes'. Oppsummering: \( \int_\Omega d\omega = \int_{\partial \Omega} \omega\).
 • Fr 13/4: Avsnitt 14.5 (og deler av 14.6) om flateintegraler: parameterframstelling av flater; arealberegning og integrasjon av funksjoner over flater i eksplisitt og implisitt form. Eksamensoppgave 4 sommeren 2009 samt (som øvelse) eksamensoppgave 5a sommeren 2010. Oppsummering: \(d\sigma = |r^\prime_u \times r^\prime_v|\,du\,dv\).
 • Fr 30.3: Avsnitt 14.4 om Greens teorem.
 • Ma 26.3: Repetisjon av avsnitt 13.8 om variabelsubstitusjon i multipelintegraler, samt avsnitt 14.3 om konservative vektorfelt og potensialer. Eksempel: Oppgaver 3 8.8 2007, 5 14.8 2006 og 5 25.5 2007.
 • Fr 23.3: Avsnitt 14.2 om vektorfelt: spesielt om arbeid och flyt langs en kurve, sirkulasjon og fluks.
 • Ma 19.3: Noen fysikaliske begreper: avsnitt 13.6 om masse, massesenter, første moment og treghetsmoment. Dertil avsnitt 14.1 om linjeintegraler.
 • Fr 16.3 : –
 • Ma 12.3: Avsnitt 13.7–13.8 om kartesiske, sylindriske og sfæriske koordinater. Variabelsubstitusjon i multipla integraler (spesielt om volummålen \(r\,dr\,d\theta\,dz\) i sylindriske koordinater og \(\rho^2 \sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta\) i sfæriske koordinater).
 • Fr 9.3: Avslutt eksamensoppgave (iv) 8.8 2001. Avsnitt 13.4 om integrasjon i polarkoordinater.
 • Ma 5.3: Avsnitt 13.1–13.3 samt 13.5 om integrasjon over områder givne av kontinuerlige funksjoner. Spesielt: repetisjon av tolkning av integraler (areal, volum, middelverdie av en funksjon over et område \(D \subset \R^n\)), samt hvordan man beskriver et område med hjelp av kontinuerlige funksjoner. Eksamensoppgaver (i) 12.5 2000, (v) 1.8 2000 og (iv) 8.8 2001.
 • Fr 2.3: Repetisjon av Taylors formel. Avsnitt 13.1–13.2 (og deler av 13.3) om integrasjon over begrensede (og "snille") områder \(D \subset \R^2\). To synsmåter – Fubinis (du Bois-Reymonds) teorem for integrander og områder givne av kontinuerlige funksjoner. Sammenlignende eksempel.
 • Ma 27.2: Avsnitt 12.8 om minimering under bivilkår (Lagrange-multiplikatorer): et nødvendig men ikke tilstrekkelig vilkår: \( \nabla f = \lambda \nabla g\). Eksamenseksempel. Avsnitt 12.9 om Taylors formel for funksjoner \(f \in C^2(D,\R)\), \(D \subset \R^n\) åpen: kjerneregelen og Taylors formel for \(g(t) := f(x_0 +th)\) gir Taylors formel for \(f\) i \(x_0\) og bevis av tidligire satser.
 • Fr 24.2: Oversiktlig repetisjon av teori for funksjoner \(D \subset \R^2 \to \R\) av to variable, spesielt om grafer, tangentplan og linearisering. Avsnitt 12.7 om ekstremverdier og sadelpunkter: Ekstremverditeoremet om globalt maksimum/minimum; kritiske punkter og bestemmelse av lokale maksima/minima gjennom andre ordningens deriverte. Eksempel: examensoppgave 1 fra 20.8 2010.
 • Ma 20.2: Avsnitt 12.6 om tangentplan, linearisering og differensialer.
 • Fr 17.2: Avsnitt 12.3–12.5 i eksempelform, inklusive geometrisk tolkning av gradienten og høyere ordens deriverte.
 • Ma 13.2: Avsnitt 12.3–12.5 om deriverbarhet, retningsderiverte, partielt deriverte og gradient for funksjoner \( f \colon D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}\), \(D\) åpen. Karakterisering av deriverbarhet for kontinuerlig deriverbare funksjoner \( f \in C^1(D,\mathbb{R})\). Kjerneregel for \(f \circ g\) med \(g\colon E \subset \mathbb{R} \to D\) kontinuerlig deriverbar, \(E\) åpen.
 • Fr 10.2: Avsnitt 12.1–12.2 i eksempelform. Avsnitt 11.6 om hastighet og akselerasjon i polarkoordinater; kort om planetbaner.
 • Ma 6.2: Avsnitt 12.1 om funksjoner \( \mathbb{R}^n \supset D \to \mathbb{R}\) av flere variable: grunnlegende begreper. Avsnitt 12.2 om grenseverdier og kontinuitet.
 • Fr 3.2: Avsnitt 11.5 om TNB-koordinater: binormalvektoren og torsion. Maplekode under Lærebok og materiale.
 • Ma 30.1: Avsnitt 11.3–11.4 om buelengde, parameterisering ved buelengde, enhetstangent, krumning og enhetsnormal. Eksempel.
 • Fr 27.1: Avsnitt 11.1 om derivasjon av vektorevaluerte funksjoner: definisjon og regler. Avsnitt 11.2 om integraler: grunnlegende begreper og eksempel.
 • Ma 23.1: Avsnitt 10.6 om sylindrer og kvadratiske overflater \( Ax^2 + B y^2 + C z^2 + Dz = E\): ellipsoider, paraboloider, elliptiske kjegler og hyperboloider. Maplekode under Lærebok og materiale. Avsnitt 11.1 om vektorvaluerte funksjoner: definisjon og kontinuitet.
 • Fr 20.1: Avsnitt 10.1–10.4: Repetisjon (Vektorrommet \(\mathbb{R}^3\), skalar- og kryssprodukt, skalar trippelprodukt). Avsnitt 10.5 om linjer og plan: ligninger og avstand. Materiale under Lærebok og materiale.
 • Ma 16.1: Avsnitt 9.4 kjeglesnitt: sirkel, ellipse, hyperbel og parabel i kartesiske koordinater (abstrakt definisjon og konkret formel). Avsnitt 9.6: kort om kurver i parameterform, spesielt sykloiden i parameterform.
 • Fr 13.1: Avsnitt 9.2–9.3: grafer i polarkoordinater (inklusive symmetrier og stigningstall), samt areaintegral for kurver i polarkoordinater. N.b: kurveintegral i polarkoordinater inngår i pensum (ikke gjennomgått).
 • Ma 9.1: Avsnitt 9.1: polarkoordinater, forbindelse polarkoordinater – kartesiske koodinater.

Referansegruppe

2012-05-17, Mats Harald Andreas Ehrnström