Maple/Matlab-øvinger

Øvingene kan leveres som gruppearbeid med maksimalt fire studenter i hver gruppe, men alle på gruppen må tilhøre samme studieprogram.

Det blir gitt to obligatoriske Maple/Matlab-øvinger dette semesteret. De må være godkjent for at du skal ha adgang til eksamen. Maple-øvingene kommer i tillegg til de 8 hjemmeøvingene som må være godkjent. Dersom du har et godkjent øvingsopplegg fra et tidligere år, behøver du ikke lever Maple/Matlab-øvingene.

Da noen studenter kanskje har erfaring med Matlab, finnes en alternativ utgave av øving 2 rettet mot Matlab. Alle må gjøre den første Maple-øvingen, mens en selv velger om en vil gjøre Maple- eller Matlab-utgaven av øving 2.

Her kan du lese mer om hvordan få fatt i Maple og Matlab, og finne tips om bruk.

Øvingsoppgavene

Levering finner sted innen kl 14.00 mandagen uken etter der har vært reserverte datasaler. Maple/Matlab-øvingene leveres til de samme studassene og på samme vis som de vanlige øvingene.

Øvingsoppgaver

Reserverte datasaler i uke Øving Løsningsskisse
11 (med veiledning) Maple-øving 1 Maple-øving 1
16 Maple/Matlab-øving 2 (★)(★★)

(★) Pass på å lese oppgavene fullstendig, da deler av oppgaveteksten referer til enten Maple eller Matlab.

(★★) OBS: Der er funnet en feil i formuleringen av oppgave 3. For å finne uttrykk på formen det bes om, kan ikke <jsm>S_2</jsm> være slik beskrevet i starten av oppgaven. Jeg har nå endret radien til 1 istedet for 2. De som har brukt mye tid på oppgaven slik den var, kan om de vil la utregningene sine stå slik de var med gammel radius. Jeg beklager hvis folk har blitt frustrert, for sånt skal jo ikke skje. Takk til de årvåkne studentene som gjorde meg obs på dette.

Reserverte datasaler

Følgende datasaler er reservert for bruk. Det vil ikke være veiledning på alle tidspunktene. Oppsatte tider med studentassistenter kan endre seg, så følg med her. Vi oppfordrer alle som vil benytte seg av veiledningen og som bruker egen PC om å ha programvare klart før man kommer i veiledningstimen. Studentassistentene er ikke datasupport.

Øving 1

Noe veildening.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler Studentassistenter
Mandag 12. mars 08.15 - 20.00 R52, Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
Tirsdag 13. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 R52
14.15 - 20.00 R52
16.15 - 20.00 Vegas
Onsdag 14. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
Torsdag 15. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 Vegas 1
10.15 - 12.00 2
12.15 - 14.00 2
14.15 - 16.00 0
08.15 - 15.00 R52
17.15 - 20.00 R52
Fredag 16. mars 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.15 Vegas 0
10.15 - 12.00 3
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
16.15 - 18.00 Vegas 1
18.15 - 20.00 0

Øving 2

Ingen veiledning.

Dag Dato Tidspunkt Datasaler
Mandag 16. april 08.15 - 20.00 R52, Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
Tirsdag 17. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 10.00 R52
14.15 - 20.00 R52
14.15 - 20.00 Vegas
Onsdag 18. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara, Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
Torsdag 19. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 17.00 Vegas
08.15 - 15.00 R52
17.15 - 20.00 R52
Fredag 20. april 08.15 - 20.00 Meru, Kalahari, Sahara
08.15 - 12.00 Vegas
08.15 - 12.00 R52
14.15 - 20.00 R52
14.15 - 20.00 Vegas
2012-04-19, spreeman