Eksamensinformasjon

For å få tilgang til eksamen må du ha godkjent øvingsopplegg.

Eksamensdato

  • Lørdag 9. juni 2012, klokken 9.00 - 13.00

Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking

Se forøvrig instruks for eksamenskandidater.

Mattelab

I forbindelse med eksamen vil det bli arrangert mattelab på

  • torsdag 7. juni, klokken 10.00 - 14.00
  • fredag 8. juni, klokken 10.00 - 14.00

begge ganger i auditorium S2. På mattelaben vil det til enhver tid være minst en faglærer tilstede.

Formelliste

Til eksamensoppgavene vil det bli gitt en formelliste. Formellisten finner du her.

2012-06-01, Marius Thaule