TMA4101 Matematikk 1 for MTELSYS, MTKJ og MTTK høsten 2022

Nytt nytt: Konten blir 18. august. Formatet blir likt, øv slik du øvde til ordinær eksamen. Lykke til!

Gammelt nytt:

Her er dagens eksamen med LF. Håper alle gjorde det bedre enn gjennomsnittet. Husk å ta spørreundersøkelsen.

Folk spør om ellipseparametriseringen. Du kan gjøre oppgaven akkurat slik du vil, så lenge det er korrekt.

Kræsjkurs: EL5
Lørdag 10:00-14:00 er det forståelse i fokus. Integralet, Taylorpolynom og regularitet er på agendaen. Møt opp FØR 10:00 for en koselig stund mindfullness. Dørene er så stengt til 10:15, da slipper vi inn resten og begynner på matten. Søndag 08:00-12:00 er eksamensoppgaver i fokus. Oppgavene fra pollen som høyest andel har slitt på og/eller ønsker gjennomgått prioriteres. Mindfullness 08:00, matte 8:15. Kræsjkurset taas opp fra start til slutt. Dersom du ikke ønsker å være på video så hold deg utenfor kameraet (også i pauser).

Taylorpolynom-Tryggve klaget over at definisjonen på invers funksjon var litt krøkkete, og jeg måtte i bunn og grunn si meg enig. Jeg har prøvd å rydde litt, og håper det er litt lettere å huske nå.

Alle får ta eksamen uansett hvor mange øvinger som ble levert.

Eksamensoppgavefilen er oppdatert. Her er LF. Husk å empty cache dersom du bare får opp gamle versjoner.

Til dere som kom og sa at dere måtte legge inn if-løkke for å få luftmotstanden til å ha riktig fortegn i oblig om pendel: jeg er enig. Men du kan fikse det på en enklere måte en if-løkke, se obligfilen.

Du må ha fire godkjente obliger for å få ta eksamen.

Her er en liste med oppgaver som kan komme på eksamen. Det kommer flere etterhvert. På eksamen kommer det også oppgaver dere ikke får vite om på forhånd, men det er greit med et visst minimum av forutsigbarhet.

Her kan du få mer visuell forståelse for matrise-vektor-multiplikasjon.

Thereses oppgaveløsninger fra i fjor ligger tilgjengelig i menyen til venstre under "Oppgaveløsninger fra 2021h". Anbefales av alle studasser for når du trenger litt mer matte. Merk at temaene per uke ikke korrelerer fullstendig, så du må kanskje lete litt.

Fra og med uke 38 kjører vi oppgaveløsning på tavle i tirsdags- og fredagsøktene. Stem på hvilke oppgaver du ønsker å se løst i poll-seksjonen. Fra og med uke 39 blir disse tatt opp.

Forelesninger streames og legges her.

Ukens tips

Jobb

Poll

Poll for hva du ønsker på tirsdag 22. nov (siste studasstime med tavleundervisning), forelesning 25. og på kræsjkurs 26. og 27.

Pensum

Det er lurt å slå opp i litt forskjellige bøker når man skal lese. Vi har forskjellig smak, og forskjellige bøker har sine styrker og svakheter. (Bøker uten lenke finnes ved et enkelt googlesøk. Bøker utgitt på Springer kan lastes ned gratis fra nettet på Gløs.)
A: Adams/Essex: Calculus, A Complete Course, 7. utgave
K: Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave
L: Lindstrøm
P: Pugh
SC: Schaeffer/Cain
SD: Stewart/Day: Biocalculus, 1. utgave
SK: Skartis
SL: Slettsjøe
SS: Stein/Shakarchi: Fourier analysis

UKE GRUNNSTOFF MER STOFF AVANSERT STOFF OBLIG
34 1 - TALL N: 1
A: P og A-1
P: 1 1
35 2 - FUNKSJONER
36 3 - LIKNINGER A: 4.2 K: 19.1-19.2
37 4 - FØRSTE ORDENS DIFFERENSIALLIKNINGER K: 1 og N: 5 SC: 1 2
38 5 - LINEÆRE LIKNINGSSYSTEMER N: 2
SK: 1-4 og 6
L: 1 og 4
K: 7
39 6 - MATRISER 3
40 7 - ANDRE ORDENS DIFFERENSIALLIKNINGER K: 2 og dette N: 5 og 7
41 8 - VEKTORROM SK: 5 4
42 9 - LINEÆROPERATORER SK: 7 og K: 8 SL: 2
43 10 - SYSTEMER AV DIFFERENSIALLIKNINGER N: 5 K: 4 og N: 5 5
44 11 - TAYLORS TEOREM A: 4.9-4.10 Wikipedia
45 12 - INTEGRALET A: 5-6 SS: A-1 6
46 13 - REGULARITET A: 2-4 N: 4
47 Eksamenstreneuke

Hvis du trenger å repetere oppgaver fra videregående, finnes det visst et sprekt repetisjonssett her.

Øvingsopplegg

Oblig leveres her, som pdf.

Dersom du skulle ha innloggingsproblemer i ovsys, opplyser vår driftsavdeling at standardtips i slike saker er:
1. Slett NTNU- og Feiderelaterte cookies (informasjonskapsler) i nettleseren
2. Prøv private browsing mode (anonym-modus / incognito mode)
3. Prøv en annen nettleser

2023-08-04, Morten Andreas Nome