Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4100:video [2015-10-07]
odsater [Videoer med eksamensoppgaver]
tma4100:video [2015-10-07] (nåværende versjon)
odsater [Videoer med eksamensoppgaver]
Linje 526: Linje 526:
  
 [[https://​video.adm.ntnu.no/​pres/​54816afc5648a|Integral uttrykt som alternerende rekke (Eksamen 2013, oppg. 6)]] (15:46, ved Jørgen Endal) [[https://​video.adm.ntnu.no/​pres/​54816afc5648a|Integral uttrykt som alternerende rekke (Eksamen 2013, oppg. 6)]] (15:46, ved Jørgen Endal)
 +
 +[[https://​video.adm.ntnu.no/​pres/​54816b51a68a2|Bruk av rekke til å approksimere pi (Eksamen 2012, oppg. 4)]] (20:32, ved Nikolai Ubostad)
  
 [[https://​video.adm.ntnu.no/​pres/​54816bf211563|Konvergensradius for potensrekke (Kont 2011, oppg. 6)]] (09:10, ved Jørgen Endal) [[https://​video.adm.ntnu.no/​pres/​54816bf211563|Konvergensradius for potensrekke (Kont 2011, oppg. 6)]] (09:10, ved Jørgen Endal)
2015-10-07, odsater