Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4100:eksamen [2018-12-11]
mariusth
tma4100:eksamen [2019-09-07] (nåværende versjon)
mariusth
Linje 4: Linje 4:
 Vi har også alle disse oppgavene i en {{.:​eksamen:​alle_matte1_inntil_2017k.pdf|samlefil}},​ med løsningsforslagene i en annen {{.:​eksamen:​alle_matte1_lf_inntil_2017k.pdf|samlefil}}. Vi har også alle disse oppgavene i en {{.:​eksamen:​alle_matte1_inntil_2017k.pdf|samlefil}},​ med løsningsforslagene i en annen {{.:​eksamen:​alle_matte1_lf_inntil_2017k.pdf|samlefil}}.
  
-^ 2018  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2018h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2018h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|+^ 2019  | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2019k.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2019k.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +^ 2018  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2018h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2018h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2018k.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2018k.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2018k.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2018k.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 ^ 2017  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2017h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2017h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ^ 2017  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2017h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2017h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
Linje 14: Linje 15:
 ^ 2014  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2014h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2014h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ^ 2014  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2014h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2014h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2014k.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2014k.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2014k.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2014k.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                           | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-^ 2013  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​lf_tma4100_2013h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                                   | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5453410af1446|4]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816afc5648a|6]]                                                                                                                                                                                           | +^ 2013  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013h.pdf|oppgaver}} ​         | {{:​tma4100:​lf_tma4100_2013h.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                                   | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​66899a4611784f5ca8c9e3e7124405861d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​a108d103015f41e8aac74d697776757a1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|6]]                                                                                                                                                                                           | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013-08-05_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013-08-05_lf_2bis.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget for Oppgave ​5b skal nedre summasjonsgrense i summen for \(g'​(x)\) være \(n=0\), tillegg skal det stå "​Siden ​\(g(0)=0\), ...". ))                                                           | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525d2e2d023a0|4]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525d36c9a9c8d|5]]                                                                                                                                                                                          | +| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013-08-05_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2013-08-05_lf_2bis.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget for oppgave ​5b skal nedre summasjonsgrense i summen for \(g'​(x)\) være \(n=0\), tillegg skal det stå «Siden ​\(g(0)=0\), ...». ))                                                           | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​f17182107496437d917e8bd43b7eb7691d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​cfea242bd9ac47a9830247d043bf435d1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|5]]                                                                                                                                                                                          | 
-^ 2012  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012-12-21_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012-12-21_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52442d61cd5bf|1]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52442c5a6e95c|3]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816b51a68a2|4]],                                                                                                                                       | +^ 2012  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012-12-21_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012-12-21_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​96faf868d8ef45b0aa9b9f897d696ac61d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|1]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​56efb7a3c8504febb5e78d032b3e33971d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|3]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​4ca46e4d1bbf411080541fcd54c603c61d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4]],                                                                                                                                       | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012k_bm.pdf|oppgaver}} ​      | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2012k.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget til oppgave 3a er det noen skrivefeil. Det skal stå \(|f''​(t)| \leq 2\), ikke \(|f(t)| \leq 2\). Videre skal det være \(67/60 + 1/12 = 6/5\) for den andre ulikheten.)) ​                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52442c3ad4d8b|2]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52667d2c5de6b|3]]                                                                                                                                                                                           | +| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2012k_bm.pdf|oppgaver}} ​      | {{:​tma4100:​eksamen:​lf_tma4100_2012k.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget til oppgave 3a er det noen skrivefeil. Det skal stå \(|f''​(t)| \leq 2\), ikke \(|f(t)| \leq 2\). Videre skal det være \(67/60 + 1/12 = 6/5\) for den andre ulikheten.)) ​                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​395f6e09da594b1a9b6e10d54913c0051d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|2]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​b0662e4f569f4fa89adb9ca2aa1ad4d71d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|3]]                                                                                                                                                                                           | 
-^ 2011  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2011-12-21_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2011-12-21_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525521107b55e|3]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52666f10efcfa|6]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525d2ddba10d4|7]]                                                                                                                                       | +^ 2011  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2011-12-21_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2011-12-21_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​73414174605947bcadb4dda592e0f6101d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|3]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​a2f6a687df954972a253d940864764e41d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|6]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​759cccd3a53942c28f040eeb9d0d3a281d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                                                                                                                                       | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​tma4100_kont11_bm.pdf|oppgaver}} ​             | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_kont11_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                          | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816bf211563|6]]                                                                                                                                                                                                                                              | +| :::   | kont  | {{:​tma4100:​tma4100_kont11_bm.pdf|oppgaver}} ​             | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_kont11_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                          | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​80f22a010a1b4382bcfb7ac7e81bc90b1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|6]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-^ 2010  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-12-14_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-12-14_lf.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget for oppgave 8 er det en skrivefeil. Det skal stå \(f'​(x) = \sin\left(\frac{\pi}2 x^2\right)\),​ og \(f''​(x) = \pi x \cos \left(\frac{\pi}2 x^2\right)\). Resten av oppgaven er regnet riktig.)) ​ | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52442d27a4c0a|2]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525520ee514d6|3]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5284d53f88cec|4]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52837b7e4b620|7 (tittelen på videoen er feil)]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/524a8e645c5b7|8]]  | +^ 2010  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-12-14_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-12-14_lf.pdf|løsningsforslag}} ((I løsningsforslaget for oppgave 8 er det en skrivefeil. Det skal stå \(f'​(x) = \sin\left(\frac{\pi}2 x^2\right)\),​ og \(f''​(x) = \pi x \cos \left(\frac{\pi}2 x^2\right)\). Resten av oppgaven er regnet riktig.)) ​ | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​1ec3164622d142b085669dfda8d08a1b1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|2]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​045e62896071488b87dec7bc78e71f8c1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|3]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​5aeba2eaeaf94eed9ba0be358ac761ce1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​b6c00542d4204491af0094ced75bbfe51d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7 (tittelen på videoen er feil)]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​94dff1efa7464e85b1494bb1e39050771d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|8]]  | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-08-01_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-08-01_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/524a8e2b0acff|5]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52837abf3768c|8]]                                                                                                                                                                                           | +| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-08-01_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2010-08-01_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​f7722d60d90440809647627a1bd0a3511d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|5]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​5c25c495eebf451f90f7eb4e938321e51d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|8]]                                                                                                                                                                                           | 
-^ 2009  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-12-07_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-12-07_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/524a8dffc95f7|4]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52837a82bcca9|6]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5266b9472b561|7]]                                                                                                                                       | +^ 2009  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-12-07_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-12-07_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​d6a4f8a68d834ffa95414bac5d7f4a7f1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​dd066e9e13e74acea1163ca182e132001d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|6]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​bde25864c25848e0ab766f5b6cec59c31d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                                                                                                                                       | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-08-04_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-08-04_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52837a06c573c|7]]                                                                                                                                                                                                                                              | +| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-08-04_bm.pdf|oppgaver}} ​ | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2009-08-04_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​a07159c9950847a1ab60dbd79647ff601d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-^ 2008  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2008-12-16.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2008-12-16_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816ce02940b|4a (metode 1)]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816de73514d|4a (metode 2)]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54816d3e22583|4b]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525520d62ebeb|6]]                                                            | +^ 2008  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2008-12-16.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2008-12-16_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​5fa6f37f1e444463be5e96ab8d2c5b2b1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4a (metode 1)]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​0ee7cfb3577c48cb9d13d8b608cc1bb61d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4a (metode 2)]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​a1c55b44457d421faad2c8bd2dac6ec71d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4b]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​8b0a08178ee242338685b6b75664cca11d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|6]]                                                            | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2008-08-16.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2008-08-16_fasit.pdf|fasit}} ​                                                                                                                                                                                                                                    | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52442d81159e4|1]]                                                                                                                                                                                                                                              | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2008-08-16.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2008-08-16_fasit.pdf|fasit}} ​                                                                                                                                                                                                                                    | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​12546bfb8e71439f8e4ee0f308a9d89c1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|1]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-^ 2007  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-12-19.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-12-19_lf.pdf|løsningsforslag}} (( I løsningsforslaget for oppgave 5 er det en skrivefeil. Det skal stå \(x_i = a + i\Delta x = 0+\frac{i}{5}\). ))                                                                                                   | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547f148aaef99|4]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/525520bfb14a7|7]]                                                                                                                                                                                           | +^ 2007  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-12-19.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-12-19_lf.pdf|løsningsforslag}} (( I løsningsforslaget for oppgave 5 er det en skrivefeil. Det skal stå \(x_i = a + i\Delta x = 0+\frac{i}{5}\). ))                                                                                                   | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​ea2d69c22fb3405f83236efd9b98c4e21d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​618cb87cca4c4c94892d56b3ed91ea301d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                                                                                                                                                                                           | 
-| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-08-06.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-08-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/527150216ef14|2]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/548163fdecd66|6a (del 1)]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5481643d1b6d0|6a (del 2)]]                                                                                                                     |+| :::   | kont  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-08-06.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2007-08-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​996b548c542346978baa7fca683912d91d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|2]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​4e7d0e0f60224b66991c2150c53ec2201d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|6a (del 1)]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​af3138b4d39a4e0fa93e3ae0b7f491861d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|6a (del 2)]]                                                                                                                     |
 ^ 2006  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2006-12-15.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2006-12-15_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ^ 2006  | høst  | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2006-12-15.pdf|oppgaver}} ​    | {{:​tma4100:​eksamen:​tma4100_2006-12-15_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                      | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2006-08-18.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2006-08-18_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52714fe720fae|5]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547ebc45a40f9|7]]                                                                                                                                                                                           | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2006-08-18.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2006-08-18_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​ba5483dfa3dd4b15abc7773a53a01a041d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4 (tittelen på videoen er feil)]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/62558f54581e448cb883f5d40cafc30e1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|7]]                                                                                                                                                                                           | 
-^ 2005  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-12-07.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-12-07_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5255209be7bcb|4]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54771062b82f1|6]]                                                                                                                                                                                          | +^ 2005  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-12-07.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-12-07_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​7bc14fcff7714f06aff29a58a33cf2271d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​435274ea01064fcaaac6bf0e1473e6091d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|6]]                                                                                                                                                                                          | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-08-16.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-08-16_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547ebc2617d62|3a]], ​ [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547ebc6430c8f|3b]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5255203a4da80|4]]                                                                                                                                     |+| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-08-16.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2005-08-16_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/60890487faa640beb9627d527cd0fd581d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|3a]], ​ [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​135d18ca09ac4692910eb4d7c3c1e5a91d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|3b]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/c4f6ae840c9d42e9b26dd18b4359cd541d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]]                                                                                                                                     |
 ^ 2004  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-12-06.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-12-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ^ 2004  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-12-06.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-12-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-08-02.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-08-02_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | :::   | kont  | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-08-02.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2004-08-02_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-^ 2003  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2003-12-10.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2003-12-10_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5473439fc389b|5]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/548162a27b7ab|10]]                                                                                                                                                                                          |+^ 2003  | høst  | {{.:​eksamen:​tma4100_2003-12-10.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​tma4100_2003-12-10_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​bac2586e2b5145fe89e48e73b1d68def1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|5]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/082b984ca2374ef29d3a57caf521d8f71d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|10]]                                                                                                                                                                                          |
 | :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2003-08-01.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2003-08-01_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2003-08-01.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2003-08-01_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: ​                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
-^ 2002  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-12-04.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-12-04_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547eba0c08fa0|1a (metode 1)]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547ebbc8d860a|1a (metode 2)]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547ebbf8deb17|1b]]                                                                                                             | +^ 2002  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-12-04.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-12-04_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/5902c458bc92475ea2c5d39242268be51d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|1a (metode 1)]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/a0f01da20a0e4222a93d2acad01755251d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|1a (metode 2)]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/e71b26955bd94383804b3d81f49adfab1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|1b]]                                                                                                             | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-07-30.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-07-30_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5277acc50cd42|5]]                                                                                                                                                                                                                                              | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-07-30.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2002-07-30_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​ed855c1dc89f44e69fd87f54b2e6167c1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|5]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-^ 2001  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-12-05.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-12-05_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52551f7d0dcbc|7]]                                                                                                                                                                                                                                              | +^ 2001  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-12-05.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-12-05_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/a3646cdd8ee04a7ea9f5b1d3cf08c6c31d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-07-31.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-07-31_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52714fb61b7b0|9 (fra 13:25 og utover)]] ​                                                                                                                                                                                                                       | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-07-31.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2001-07-31_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/df6624f615cf4fdd809f9a3e5acb7f2b1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|9 (fra 13:25 og utover)]] ​                                                                                                                                                                                                                       | 
-^ 2000  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-12-06.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-12-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5472ec119397b|9]]                                                                                                                                                                                                                                              | +^ 2000  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-12-06.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-12-06_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/042868ab0fcf464d80d6254ca88779311d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|9]]                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-08-05.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-08-05_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/545340906de7e|4]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52551f489dc15|5]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5477126210945|8a]], ​ [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547712e48942f|8b]]                                                                                  | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-08-05.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_2000-08-05_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/8a27685567da48f5a6735bf264de15ae1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|4]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​32233d7e9179450fa867399b89bc3c761d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|5]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​4240365a1b544901bb59d666cae259651d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|8a]], ​ [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/c4e98d46df21484297a970a9c013b6371d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|8b]]                                                                                  | 
-^ 1999  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-12-08.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-12-08_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54533b6b2f52b|5]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52714fb61b7b0|9]]                                                                                                                                                                                           | +^ 1999  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-12-08.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-12-08_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​fbf2fddb07de4ea4a21518bd6263fd441d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|5]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/df6624f615cf4fdd809f9a3e5acb7f2b1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|9]]                                                                                                                                                                                           | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-08-02.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-08-02_lf.pdf|løsningsforslag}} ((Løsningsforslaget fra konten 1999 er håndskrevet,​ som et eksempel på hvordan en eksamensbesvarelse kan føres.)) ​                                                                                                           | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54533a60193a0|2a]], ​ [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54533a9e4d1d8|2b]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5277aebb1d427|5]]                                                                                                                                     | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-08-02.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1999-08-02_lf.pdf|løsningsforslag}} ((Løsningsforslaget fra konten 1999 er håndskrevet,​ som et eksempel på hvordan en eksamensbesvarelse kan føres.)) ​                                                                                                           | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​704fa04bfcac4d7595b604cecdffdb9b1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|2a]], ​ [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​796c92b7f6664c1997b676517f4832c11d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|2b]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/fbf2fddb07de4ea4a21518bd6263fd441d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|5]]                                                                                                                                     | 
-^ 1998  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-12-09.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-12-09_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52714f6ef344e|4]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547f14c1c08b4|5a]], ​ [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547f14fe246d8|5b]]                                                                                                                                    | +^ 1998  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-12-09.pdf|oppgaver}} ​           | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-12-09_lf.pdf|løsningsforslag}} ​                                                                                                                                                                                                                             | Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/f5dc7700090441a0a98cd8a438b1f6ef1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/c89e4ac8497146e3a2d5482d278abeab1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|5a]], ​ [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​5ece1ed673a24d179343bdd6fb4db3341d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|5b]]                                                                                                                                    | 
-| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-08-03.pdf|oppgaver}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 || Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/527b45411cf48|2]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/5277a89c80ead|6]]                                                                                                                                                                                           | +| :::   | kont  | {{.:​eksamen:​sif5003_1998-08-03.pdf|oppgaver}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 || Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​1078c359c4d94576a9d8ce0495f8d28f1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|2]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​b94d27afedca4364a00409d62a15a4071d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|6]]                                                                                                                                                                                           | 
-^ 1997  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1997-12-10.pdf|oppgaver}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 || Videoer: [[http://video.adm.ntnu.no/pres/54771144bd36c|3a]], ​ [[http://video.adm.ntnu.no/pres/547711ce173c3|3b]], [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52713f63418dc|4]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/527140032948f|5]],  [[http://video.adm.ntnu.no/pres/52837b0a7be48|7]]                             |+^ 1997  | høst  | {{.:​eksamen:​sif5003_1997-12-10.pdf|oppgaver}} ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                 || Videoer: [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/​9dc7db72d3f745009ebcc178d81727161d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|3a]], ​ [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/a29bbda6e7e14ffead48738678b62d1d1d?​catalog=36479b378aab4cd59032124489c254d821|3b]], [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/1e05e025e9c0447988a34bae7501210d1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|4]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/e486dec45cc84cfca888b22e3994fc2e1d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|5]],  [[https://mediasite.ntnu.no/Mediasite/​Play/b3aa2016409649b18e11d3c5b03ca4181d?​catalog=16e0bb3754124f5ba7847c53f47b7c1321|7]]                             |
  
-[[:​tma4100:​eksamen:​oversikt|Her]] er en oversikt over hvilke av ovenstående oppgavene det faller utenfor pensum for TMA4100 Matematikk 1 høsten ​2014+[[:​tma4100:​eksamen:​oversikt|Her]] er en oversikt over hvilke av ovenstående oppgavene det faller utenfor pensum for TMA4100 Matematikk 1 høsten ​2019.
  
 I tillegg har vi samlet {{.:​eksamen:​samling.pdf|eksamensoppgaver}} fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993–1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998. I tillegg har vi samlet {{.:​eksamen:​samling.pdf|eksamensoppgaver}} fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993–1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998.
2018-12-11, Marius Thaule