Beskjeder


18.8

Hvis dere lurer på hvor delta og epsilon kommer fra, kan dere lese denne artikkelen: http://www.maa.org/pubs/Calc_articles/ma002.pdf. Dette er en artig artikkel. Mange vil ha glede av å lese innledningen. Den historisk interesserte vil nok ha glede av å lese hele artikkelen. Tror man kan få et visst utbytte selv om man ikke forstår alle de matematiske begrepene.


18.8:

Her kan dere finne blant annet engelsk-norsk ordliste. Mrk: Denne siden tilhører fjorårets kurs.

Her kan dere finne kapittel 15 og 16 online.


17/8:

Under forelesningen på mandag plukket vi opp noen detaljer fra kapittel 1, og startet på kapittel 2. Vi ble nesten ferdige med seksjon 2.2, men har ennå ikke snakket om klemmeloven (sandwich theorem) og om hvordan grenseverdier forholder seg til ulikheter.

Her er planen for resten av teknostartdagene:

Tirsdag: Den formelle definisjonen av grense-begrepet. Klemmeloven. Grenser og ulikheter. D.v.s. seksjon 2.3 + etterslep fra seksjon 2.2.

Onsdag: Første time går vi gjennom seksjon 2.4, som tar for seg høyre- og venstregrenser samt grenser i uendelig. Andre time inneholder en forelesning om studieteknikk ved Ela Sjølie fra program for lærerutdanning. Hun vil blant annet snakke om innholdet i dette dokumentet.

Torsdag: Vi gyver løs på seksjon 2.5, som behandler asymptotisk oppførsel og uendelige grenser. Hvis vi ligger godt an, tillater vi oss å å snakke litt om kontinuitet. (Seksjon 2.6)

Neste uke: Vi skal snakke om kontinuitet (2.6) og derivasjon (2.7 og 3.1, 3.2). På tirsdagen får vi besøk av en mann som visstnok er i stand til i løpet av 5 minutter å fortelle oss hva MyMathLab er. Jeg tror vi neppe kommer til å bruke det systemet aktivt i undervisningen. Men, det skal visstnok være et nyttig supplement for dere.


3/8:

I forelesningene 13/8 og 14/8 vil Marius Thaule være vikar. Dere skal arbeide med kapittel 1. Mye av stoffet i dette kapittelet er kjent for dere fra før, så vi går ikke gjennom hver eneste detalj.

Årsaken til at jeg (Lars Sydnes) ikke kan holde de to forelesningene, er at jeg er utenlands den uken.

Mandag 17/8 kommer jeg (Lars Sydnes) tilbake og setter i gang med kapittel 2. Vi regner med å bruke de resterende forelesningene på dette kapittelet, slik at vi kan sette i gang med kapittel 3 på den første ordinære forelesningen tirsdag 25.august kl 10.00.

2009-08-18, Lars Sydnes