Viktig informasjon om eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 05. desember 2023


På denne siden finner du viktig informasjon om (digital) skriftlig skoleeksamen i Matematikk 1. Se også ofte stilte spørsmål om eksamen for generell informasjon om eksamen ved NTNU.

Når er eksamen?

Eksamenen i TMA4100 Matematikk 1 finner sted tirsdag 05. desember 2023.

Hvor lang er eksamenstiden?

Eksamenstiden er fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Hvilke hjelpemidler er tillatt under eksamen?

Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Med bestemt enkel kalkulator menes en av følgende kalkulatorer:

  • Casio FX-82CW, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
  • Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
  • Hewlett Packard HP30S

Ingen andre modeller er tillatt. Å bruke en annen modell enn de som er oppgitt i listen over er å anse som juks på eksamen.

I tillegg vil det bli delt ut et formelark sammen med oppgavene. Du finner formelarket her. (Du skal altså ikke ta med formelarket til eksamenslokalet.)

Hva skal jeg ta med til eksamenslokalet?

Du må huske på å ta med følgende ting til eksamenslokalet:

  • Skrivesaker
  • Bestemt enkel kalkulator (se over for hvilke modeller som er tillatt)
  • PC med Safe Exam Browser installert
  • Strømforsyning til PCen
  • Legitimasjon med bilde og fødselsdato (for eksempel bankkort, førerkort eller pass)

Hvor skal jeg sitte under eksamen?

Romplassering på eksamen blir lagt ut i StudentWeb senest tre dager før eksamen. Merk at et emne kan være plassert på flere ulike rom. Sjekk nøye hvor du skal sitte.

Se oversikt over NTNUs eksamenslokaler.

Hvordan avlegger jeg eksamen?

For å se eksamensoppgavene må du bruke din egen PC der du bruker Safe Exam Browser. Oppgavene blir ikke delt ut på ark.

For å svare på eksamensoppgavene vil du bruke egne ark som blir utlevert under eksamen der du må påføre hvert ark en syvsifret kode.

Se her for nærmere informasjon om hvordan arkene ser ut og hvordan du skal fylle inn koden din.

2023-11-08, Jørgen Endal Letnes