Fremdriftsplan

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer STACK
34 Introduksjon til Matematikk 1
med eksempler på anvendelser
Introduksjon til Matematikk 1
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver og smittemodell i GeoGebra
Plenumsregning
(del 1 av 1)
Oppgaver
35 Følger, grenser og kontinuitet I
P.1, 9.1
OF: Oversiktsforelesning 1
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver og koding av fikspunktiterasjon
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 1
(Frist 12.09 kl 16.00)
36 Følger, grenser og kontinuitet II
1.1-1.5
OF: Oversiktsforelesning 2
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1 av 1)
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 1
(frist 22. september kl 16.00)
STACK-test 2
(Frist 19.09 kl 16.00)
37 Derivasjon I
2.1-2.8
OF: Oversiktsforelesning 3
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 3
(Frist 26.09 kl 16.00)
38 Derivasjon II
2.9, 4.1, 4.3-4.5
OF: Oversiktsforelesning 4
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 4
(Frist 03.10 kl 16.00)
39 Trancendente funksjoner og invers funksjon
3.1-3.6
OF: Oversiktsforelesning 5
(del 1, del 2)1)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 2
(frist 13. oktober kl 16.00)
STACK-test 5
(Frist: 10.10 kl 16.00)
40 Integrasjon I
5.1-5.7 (2.10)
OF: Oversiktsforelesning 6
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 6
(Frist 17.10 kl 16.00)
41 Integrasjon II
6.1-6.3, 6.5
OF: Oversiktsforelesning 7
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 7
(Frist: 24.10 kl 16.00)
42 Integrasjon III
7.1-7.3, 7.6
OF: Oversiktsforelesning 8
(del 1, del 2)2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 3
(frist 3. november kl 16.00)
STACK-test 8 
(Frist: 31.10 kl 16.00)
43 Numerikk
4.2, 4.9, 6.6-6.7
OF: Oversiktsforelesning 9
(del 1, del 2)
Lysark
Jupyter Notebook: https://s.ntnu.no/tma4100
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 9
(Frist: 07.11 kl 16.00)
44 Taylorpolynomer og rekker
4.10, 9.2-9.3
OF: Oversiktsforelesning 10
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 10
(Frist: 14.11 kl 16.00)
45 Rekker II
9.3-9.4
OF: Oversiktsforelesning 11
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)
Oppgaver
Løsningsforslag
Innlevering 4
(frist TORSDAG 23. november kl 16.00)
STACK-test 11
(Frist: 21.11 kl 16.00)
46 Rekker III
9.5-9.7
OF: Oversiktsforelesning 12
(del 1, del 2)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)3)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 12
(Frist: 21.11 kl 16.00)
47 Differensialligninger
7.9, 19.1-19.3 (2.10-2.11)
OF: Oversiktsforelesning 13
(del 1, del 2)4)
Lysark
IF: Oppgaver
Plenumsregning
(del 1, del 2)5)
Oppgaver
Løsningsforslag
STACK-test 13
(Frist: 23.11 kl 16.00)

Lærebok

forside.jpeg Adams og Essex: Calculus, 10th Edition. Denne er tilgjengelig på Akademika i en to-binds spesialversjon. Dere som skal ha Matematikk 1 i høst og Matematikk 2 til våren kjøper både bind 1 og bind 2. Dere som ikke skal ha Matematikk 2, kjøper bare bind 1.

1)
Pga. brannalarm ble del 2 kortere enn vanlig.
2)
Pga. brannalarm ble del 1 kortere enn vanlig.
3)
Kameratracking ble dessverre ikke aktivert under denne filmingen.
4) , 5)
Kameratracking fungerer ikke lenger, og derfor har utsnittet endret seg.
2023-11-22, Jørgen Endal Letnes