Ofte stilte spørsmål

Før du eventuelt sender en e-post til fagkollegiet, vennligst les informasjonen nedenfor.

Eksamen, pensum, obligatoriske aktiviteter

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

 • Minst 6 av 13 STACK-tester godkjent. En test er bestått hvis 4 av 6 poeng er oppnådd. Hver test er åpen i 2 uker (se fremdriftsplanen).
 • I løpet av semesteret vil det bli gitt fire oppgavesett til skriftlig innlevering. Innleveringene rettes, og man får tilbakemelding. Minst 2 av 4 innleveringer må bli godkjent (godkjent betyr at man hadde bestått hvis oppgavene utgjorde en eksamen).

Alle øvrige oppgaver som gis er ment som en støtte for læringen.

Hvordan bestemmes karakteren?

Eksamen teller 100 % på karakteren.

Hva gjelder på eksamen, og når/hvor finner den sted?

Se offisiell eksamensinformasjon. NB: Formelsamlinger, slik som Rottmann, er ikke tillatt.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere — hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen. Dette kan bare sjekkes av personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som for eksempel instituttkontoret. Ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

Merk at du ikke taper noe på å forsøke deg på årets øvingsopplegg, da du alltid kan falle tilbake på den tidligere godkjenningen.

Jeg har vært syk — kan unntak gjøres?

Det obligatoriske opplegget i emnet er laget for å romme alle studenter som kan ta en eksamen (primært elektronisk levering, tidsfrister på to-fire uker), og det vil derfor i alminnelighet ikke gjøres unntak fra fristene eller grensene.

I de fall dette vil vurderes, er det særdeles viktig at du i god tid tar kontakt på tma4100 [dash] support [at] math [dot] ntnu [dot] no. For sene meldinger vil ikke bli vurdert. Merk at studenter med særskilte behov alltid har mulighet å kontakte tilretteleggingstjenesten, men at et slikt vedtak i dette tilfelle ikke trenger å ha innvirkning på øvingsopplegget.

Hvilken lærebok brukes?

Adams og Essex: Calculus 1, 10. utgave.

Er pensum endret fra tidligere år?

Pensum varierer noe fra år til år. Lærebok kan også variere. Pensum er oppgitt som nøkkelbegrep, som er summen av avsnitt i læreboken, øvinger, og eventuelt annet materiale som gjøres tilgjengelig for alle. Det anbefales at man følger med i emnet, dersom man ønsker å ta det igjen. Dersom man sikter mot en høyere karakter, anbefales det også å skaffe årets lærebok.

Kan jeg bruke tidligere utgaver av læreboken?

Selve fagstoffet vil nok i stor grad finnes igjen også i tidligere utgaver av Adams og Essex, men alle referanser i undervisningen f.eks. til oppgaver og seksjoner gjøres i forhold til 10. utgave. Dersom du velger å bruke en tidligere utgave, er det ditt eget ansvar å "oversette" mellom utgavene.


STACK

Hvordan fungerer STACK?

Logg inn på https://stack.math.ntnu.no/ med NTNU-brukernavn (ikke epostadresse) og NTNU-passord (altså brukernavn som i brukernavn@stud.ntnu.no og tilhørende passord). Du finner kurset i venstre kolonne under «TMA4100 2023h». Du må være semesterregistrert i TMA4100 Matematikk 1 for tilgang til kurset. STACK-testene vil vises under «Announcements».

For å lagre svarene dine under et forsøk må du trykke på knappen «Avslutt forsøket». Da kan du fortsette på oppgavene du ikke fikk til på et senere tidspunkt. OBS. Trykker du på knappen «Begynn på nytt», starter du et nytt forsøk med nye tall i oppgavene og svarene dine SLETTES. For å levere testen må du trykke «Send svarene og avslutt». Da kan du ikke lenger fortsette på det samme forsøket, men starte ett nytt forsøk frem til tidsfristen.

Etter å ha sendt inn forsøket, kan du se detaljene i besvarelsen din ved å trykke på «Sammendrag».

Frist for STACK-testene er alltid kl. 16.00 to uker etter at testen er lagt ut. Se fremdriftsplan for dato. For informasjon om krav, se «Hvilke momenter er obligatoriske?» ovenfor.

Hvordan sjekker man om testene er godkjent?

For å få godkjent på en STACK-test må man ha 4/6 poeng. Oppsummering av forsøket finner du ved å klikke inn på den aktuelle testen. Har man 4/6 poeng er det godkjent, samme hva man måtte finne på STACK forøvrig. Dersom man ikke har trykket «Send svarene og avslutt», vil det typisk ta noen dager fra fristen er utgått til testen registreres som godkjent.

Lagres riktige svar på STACK-testene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

STACK lagrer riktige svar ved å trykke på «Avslutt forsøk». I tillegg kan man sjekke om man har gjort riktig underveis i testen ved å trykke på «Sjekk». Man kan altså forsikre seg om at svarene er korrekte før man trykker «grade».

Beskjeder i STACK

Beskjeder angående oppgaver i STACK og lignende legges ut på emnesiden.


Skriftlige innleveringer

De skriftlige innleveringene leveres gjennom Ovsys2. For å logge inn bruker du NTNU-brukernavn (ikke epostadresse) og NTNU-passord (altså brukernavn som i brukernavn@stud.ntnu.no og tilhørende passord). Selve oppgavene og tidsfristene finner dere i fremdriftsplanen.

Hvordan levere inn i Ovsys2:

 1. Først:
  1. Vær ute i god tid med å levere inn. Fristen er kl. 16.00 aktuell dag.
  2. Antall innsendingsforsøk er ubegrenset frem til fristen, hvor siste innsending blir tellende. Ved teknisk feil er vi behjelpelige fram til kl. 15.00 aktuell siste innleveringsdag på e-post.
  3. Tilrettelegging: Vi kan gi individuell utsatt frist ved funksjonsnedsettelse, sykdom (krever legeattest) og lignende. Ta kontakt på e-post, fortrinnsvis før ordinær frist så godt det lar seg gjøre.
 2. Dokumentformatet:
  1. Besvarelsen kan skrives elektronisk (tegne-app/TeX/Word/etc.), eller på papir etterfulgt av skann.
  2. Totalt 1 – én – PDF-fil. Husk «.pdf»-filendelse.
  3. Siden(e) skal være rotert riktig vei og være av grei lesbar kvalitet.

Forslag til hjelperessurser for å lage PDF:

 • Mobil-apper som skanner papir og lagrer som PDF:
 • http://topdf.com: Konvertere andre filformat til PDF samt slå sammen flere PDFer til én fil.

Hva er...?

Hva er mattelab, og kan jeg gå når jeg vil?

Mattelab er en åpen sal der studenter kan lese, regne og stille spørsmål om alle faglige deler av emnet. Læringssassistenter (inkludert stipendiater i matematikk) vil være til stede.

Mattelaben er åpen mandag-torsdag fra 12.15 til 18.00, fredag fra 12.15 til 16.00. Rommene som brukes er S7 og S8. Se timeplanen for detaljer.

Dersom det skulle oppstå problemer i mattelaben – ingen assistenter, dobbelbooking, eller andre praktiske problemer – vennligst send en e-post til mattelab.

Hva er plenumsregning?

En plenumsregning er en mulighet å se noen av ukens anbefalte oppgaver, løses i storsal på en eksamensriktig måte. Dette gjøres av en av våre stipendiater. Flere av disse oppgaver er tatt opp på video, og noen er STACK-oppgaver. Ingen løsningsforslag vil bli skrevet til disse øvingene.

Hva er anbefalte oppgaver, og hvor finner jeg løsningsforslag til dem?

De anbefalte oppgavene er oppgaver som utvalgt for å lette læring av fagstoffet. Så lenge disse ikke også gis som STACK-oppgaver eller som innleveringer, er de aldri obligatoriske. Løsningsforslag blir publisert i etterkant på fremdriftsplanen, for de oppgaver som ikke gjennomgås i øvingslærers plenumsregning.


Hvor finner jeg...?

Hvor finner jeg videoforelesningene og andre ressurser til dette kurset?

Disse finner du i fremdriftsplanen.

2023-11-17, Jørgen Endal Letnes