TMA4100 Matematikk 1, høst 2019

Beskjeder

Kontinuasjonseksamen avholdes 4. august, 9.00 - 13.00. På grunn av SARS-CoV-2 (Covid-19) vil kontinuasjonseksamen være en digital hjemmeeksamen.

  • Karakteren vil være bestått/ikke bestått.
  • Alle oppgavene besvares på eget ark. Disse arkene må så fotograferes og/eller skannes for så å bli lastet opp sammen med besvarelsen. For nærmere informasjon se her.
  • Alle filer må være lastet opp i besvarelsen før eksamenstiden går ut. Det er lagt til 30 minutter til ordinær eksamenstid for digitalisering av håndtegninger/opplasting av filer. (Tilleggstida inngår i gjenstående eksamenstid som vises øverst til venstre på skjermen.)
  • Last opp en fil per oppgave. Hvert ark merkes med emnekode, eksamensdato, kandidatnummer og oppgavenummer (eksempel).

Vil du bidra til å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på? I forskningsprosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education) ønsker vi å finne ut hvilke ressurser, hvilke læringsstiler og hvilken organisering som gir best læringsutbytte, og hvilket faginnhold som er mest relevant for fremtidige sivilingeniører. Vil du hjelpe oss til dette, ved å svare på spørsmål for å kartlegge din læringsstil? Etter du har svart på spørsmålene får du tilsendt din skår, samt informasjon om læringsstiler og forslag til hvordan du kan bedre læringshverdagen din.

Lenke til undersøkelsen: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=221738

Har du spørsmål til denne undersøkelsen kan du ta kontakt med Mette Langaas.

Vil du bidra til å forbedre Matematikk 1?

Prosjektet ACT! (ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education), 2019-2021, har som formål å modernisere både innholdet i de grunnleggende matematikk- og statistikkemnene, og måten de undervises på. For å få best mulig resultat i prosjektet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er studenter. Vi vil derfor sette stor pris på at dere gjennomfører en spørreundersøkelse (tar maks 10 minutter).

Klikk her og logg inn for å gjennomføre undersøkelsen.

Lærebok


Adams og Essex: Calculus, ninth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784499907) på akademika.

Spesialutgaven består av to deler (en del for hvert av emnene Matematikk 1 og 2). Del 2 av spesialutgaven bruker en litt annen notasjon enn den originale boken for såkalte itererte integral.

Vi anbefaler at man kjøper spesialutgaven.

2020-07-21, Marius Thaule