Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4100:2019h:fremdriftsplan [2019-08-15]
stinemei [Fremdriftsplan]
tma4100:2019h:fremdriftsplan [2019-11-22] (nåværende versjon)
stinemei [Fremdriftsplan]
Linje 4: Linje 4:
  
 ^  Uke  ^ Ukens tema                                                                                                                                               ​^ ​ Forelesninger ​ ^  Anbefalte oppgaver ​ ^ Innleveringer ​                                                                              ^ Möbius Assessment ​ ^ ^  Uke  ^ Ukens tema                                                                                                                                               ​^ ​ Forelesninger ​ ^  Anbefalte oppgaver ​ ^ Innleveringer ​                                                                              ^ Möbius Assessment ​ ^
-^ 33    | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​teknostart|Teknostart (intro)]] ​                                                                                           | {{ :​tma4100:​2019h:​teknostart_h19.pdf |Lysark fra Introduksjonstimen}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​16-08-2019.pdf |Plan for Oppstartsdag}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​teknostart_oppgaver.pdf |Oppgaver til Oppstartsdagen}} ​              ​| ​                     | Innlevering 1\\ (Frist 13.09.19 kl. 16:​00) ​          ​| ​                   | +^ 33    | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​teknostart|Teknostart (intro)]] ​                                                                                           | {{ :​tma4100:​2019h:​teknostart_h19.pdf |Lysark fra Introduksjonstimen}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​16-08-2019.pdf |Plan for Oppstartsdag}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​teknostart_oppgaver.pdf |Oppgaver til Oppstartsdagen}} ​              ​| ​                     ​|\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  {{ :​tma4100:​2019h:​innlevering_1.pdf ​|Innlevering 1}}\\ (Frist 13.09.19 kl. 16:​00) ​          ​| ​                   | 
-^ 34    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​limits?&#​grenser_og_kontinuitet|Grenser og kontinuitet]] ​                        \\ 1.1–1.5 ​                    ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 34    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​limits?&#​grenser_og_kontinuitet|Grenser og kontinuitet]] ​                        \\ 1.1–1.5 ​                    |OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_34.html|Lysark]] ([[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_34.pdf|utskriftsversjon]])\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9bf9cb5bc9e64e4fb12765e8eabed9101d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​799b25b9881d4865b2b26522c74671b91d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_34.pdf |Oppgaver}} \\ IF: Lysark {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_34_je.pdf |Jørgen}}, {{ :​tma4100:​2019h:​marin_if_34.pdf |MTMART}} ​ | {{ :​tma4100:​2019h:​tma4100_2019h_gruppearbeid.pdf |Oppgaver til gruppearbeid}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​beamer_gruppearbeid.pdf |Lysark gruppearbeid}} ​                    | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 1]]\\ (Frist: 03.09.19 kl.16:​00) ​
-^ 35    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentiation?&#​derivasjon_i|Derivasjon I]]                                    \\ 2.1–2.8 ​                    ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 35    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentiation?&#​derivasjon_i|Derivasjon I]]                                    \\ 2.1–2.8 ​                    ​| ​OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_35.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_35.pdf |utskriftsversjon}}) \\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​71f3911119a74f239dd7630eb36259081d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​1e8e265f27a2486d8ea7d887363a3b081d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]]((Det blir gjort en feil fra 38:50: Oppgaven er å vise at \[ \frac{\sin x}x > \cos x \] for \(0 < x < \pi\) og //ikke// at \((\sin x)/x < \cos x\). Siden \[ \frac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dx} \cos x = - \sin x < 0\] for \(0 < x < \pi\) vil \(\cos c > \cos x\) for \(0 < c < x < \pi\) og altså er //ikke// \(\cos c < \cos x\) slik det blir hevdet (fra 42:34). Tusen takk til studenten som påpekte feilen.)) pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_35.pdf |Oppgaver}} ​             | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_35.pdf |Oppgaver}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_35_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​bb82c5c960304f6ebd416bff9bb294581d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​74acd01a42d34f34965e195349ca4f051d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_35.pdf |Lysark}} ​                    | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 2]]\\ (Frist: 10.09.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 36    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentiation?&#​derivasjon_ii|Derivasjon II]]                                  \\ 2.9, 4.1, 4.3–4.5 ​          ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   | +^ 36    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentiation?&#​derivasjon_ii|Derivasjon II]]                                  \\ 2.9, 4.1, 4.3–4.5 ​          ​| ​OF:​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_36.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_36.pdf |utskriftsversjon}}) \\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​63324c8498ea4494a9b433a954cdb0d61d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​977309a5b84c4facb1c21752663434dc1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_36.pdf |Oppgaver}} | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_36.pdf |Oppgaver}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_36_lf.pdf |Løsningsforslag}}\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​de04d70ea24246a2b2a4697e37a4ba371d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​4d59ac1374a84fee930151d010867a001d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​uke36.pdf |Lysark}} ​| :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 3]]\\ (Frist: 17.09.19 kl.16:​00) ​                   | 
-^ 37    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​transcendentalfunctions?&#​transcendente_funksjoner|Transcendente funksjoner]] ​   \\ 3.1–3.6 ​                    ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   | +^ 37    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​transcendentalfunctions?&#​transcendente_funksjoner|Transcendente funksjoner]] ​   \\ 3.1–3.6 ​                    ​| ​OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_37.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_37.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF:​[[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​f167408415ac4b41bacd5250a7124b101d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​28b86484cffd44778d1ae723515c43921d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_37.pdf |Oppgaver}} ​           | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_37.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_37_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​33f7a7371e054e2faab59569c7e026d21d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]]((De første 13 minuttene av plenumsregningen er kameraet ute av fokus.)) og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​4e6e32f40f86456b941770001234b7111d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_37.pdf |Lysark}} ​                   ​| :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 4]]\\ (Frist: 24.09.19 kl.16:​00) ​                   | 
-^ 38    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_i|Integrasjon I]]                                      \\ 5.1–5.7 ​                    ​| ​                ​                     | Innlevering 2\\ (Frist 4.10.19 kl. 16:​00) ​           |                    +^ 38    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_i|Integrasjon I]]                                      \\ 5.1–5.7 ​                    ​| ​OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_38.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_38.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​4cf8abf0f1aa462990efbc2d115065ca1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2f55d0ff5bec40ed8c7dd8ea9dc386311d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_38.pdf |Oppgaver}} ​      |{{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_38.pdf |Oppgaver}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_38_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​c8aaa401afd1425ab0b9664449d0865b1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​655e445b9ced4374bd88d1b265364fb11d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_38.pdf |Lysark}} ​                         | \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4100:​2019h:​innlevering_2.pdf ​|Innlevering 2}}\\ (Frist 4.10.19 kl. 16:​00) ​           | [[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 5]]\\ (Frist: 1.10.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 39    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_ii|Integrasjon II]]                                    \\ 6.1–6.3, 6.5                |                 ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 39    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_ii|Integrasjon II]]                                    \\ 6.1–6.3, 6.5                | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_39.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_39.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9386a086db254605a2f1435bdbf896c71d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​51389c62da654cc2b8ee185b19755eb81d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_39.pdf |Oppgaver}} | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_39.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_39_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​303a3859121e44a08fc543d527afe7251d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6b30d51685624feb9a89816ee202efec1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_39.pdf |Lysark}} ​                | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 6]]\\  (Frist: 8.10.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 40    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_iii|Integrasjon III]]                                  \\ 7.1–7.3, 7.6                |                 ​| ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   | +^ 40    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​integration?&#​integrasjon_iii|Integrasjon III]]                                  \\ 7.1–7.3, 7.6                | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_40.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_40.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e65cb6531cf84ad8ab8246fea66280201d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​eac5b9c895ba4b6bac0ba57cf1ee109f1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_40.pdf |Oppgaver}} ​                | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_40.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_40_lf.pdf |Løsningsforslag}}\\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​9fe4443508f24c35a1ae34d940f65e331d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321| Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0fc3cc8d6bb748f5bdba7b5f0f79f4141d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen ​ \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_40.pdf |Lysark}} ​                  | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 7]]\\ (Frist: 15.10.19 kl.16:​00) ​                   | 
-^ 41    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​numerics?&#​numerikk|Numerikk]] ​                                                  \\ 4.2, 6.6–6.7 ​               |                 ​                     | \\ \\ \\ Innlevering 3\\ (Frist ​24.10.19 kl. 16:​00) ​ |                    +^ 41    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​numerics?&#​numerikk|Numerikk]] ​                                                  \\ 4.2, 6.6–6.7 ​               | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_41.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_41.pdf ​|utskriftsversjon}}) ​\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​6ec050b57c744363b7bb475fea98a8e51d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b0951cd2d464478abdcd963d780a30631d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen ​\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_41.pdf |Oppgaver}}(([[http://​itgkhub.apps.stack.it.ntnu.no/​hub/​user-redirect/​git-pull?​repo=https://​github.com/​eirikskr/​TMA4100&​urlpath=tree/​TMA4100/​|Lenke til Jupyter Notebook]]))\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_41_je.pdf |Jørgens lysark}} | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_41.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_41_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​8a7004d4658049bb813d73b994d3c1b51d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] ((Oppgave 1b, slik den stod, går ikke ann å løse. Om vi erstatter med det som nå står i oppgavene vil utregningen være lik og oppgaven går ann å løse. Forandringene som må gjøres står i lysarkene. Takk til studenten/​ene som påpekte feilen.)) og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​51d4830f065d467cab4bf94d0508acc41d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_41.pdf |Lysark}} ​                 | \\ \\ \\ \\ \\ {{ :​tma4100:​2019h:​innlevering_3.pdf |Innlevering 3}} \\ (Frist ​25.10.19 kl. 16:​00) ​ | [[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 8]] \\ (Frist: 22.10.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 42    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​taylorpolynomials?&#​taylorpolynomer|Taylorpolynomer]] ​                           \\ 4.9–4.10 ​                   |                 ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   | +^ 42    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​taylorpolynomials?&#​taylorpolynomer|Taylorpolynomer]] ​                           \\ 4.9–4.10 ​                   | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_42.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_42.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​82e573120ddc4fb8b04af97c733d103e1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e870b37e74644102a8b45d732f209e301d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]]((Filmingen av andre time er noe forkortet grunnet teknisk feil. Vi har derfor også lagt ut filmen fra i fjor.)) pausen ([[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​17a0f9dc6c88420bb93ac24ad52e900e1d?​catalog=bdf92806b1434c389bd3c4bc520e215221|etter]] pausen 2018) \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_42.pdf |Oppgaver}}\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_42_je.pdf |Jørgens lysark}} ​         | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_42_1_.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_42_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e3157bfea9ca456fbab9ca9af7c7f6761d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​e0e0646cd4f84a89a88dc19a734d08221d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_42.pdf |Lysark}} ​                      | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 9]]\\ (Frist: 29.10.19 kl.16:​00) ​                   | 
-^ 43    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_i|Følger og rekker I]] \\ 9.1–9.3 ​                                                    ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 43    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_i|Følger og rekker I]] \\ 9.1–9.3 ​                                                    ​| ​OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_43.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_43.pdf |utskriftsversjon}}) \\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​462834471d214de2b60f77d503e5668e1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​b8974224d8ff48f98527c4be7e271c9c1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_43.pdf |Oppgaver}}\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_43_je.pdf |Jørgens lysark}}| {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_43.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_43_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​1b6d27c6c7fc4d47803e9ac4bab1337c1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a41ec60df63241829a182ce488d62f5a1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_43.pdf |Lysark}} ​                 ​| :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 10]] \\ (Frist: 5.11.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 44    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_ii|Følger og rekker II]]                                  \\ 9.3–9.4 ​                 |                 ​                     | Innlevering 4\\ (Frist 15.11.19 kl. 16:​00) ​          ​| ​                   | +^ 44    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_ii|Følger og rekker II]]                                  \\ 9.3–9.4 ​                 | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_44.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_44.pdf |utskriftsversjon}}) \\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​30c743d6538340128ee10681038c057c1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​bbf4bc4c76bb4300bfd85f56675658341d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_44.pdf |Oppgaver}} \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_44_je.pdf |Jørgens lysark}} | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_44.pdf |Oppgaver}}\\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_44_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\  P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​436e7234f8964ea480280bcd0fcfdfe61d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​0677991190c24e40ac78d8a697e152bd1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_44.pdf |Lysark}} ​                    | \\ \\ \\ {{ :​tma4100:​2019h:​innlevering_4.pdf ​|Innlevering 4}}\\ (Frist 15.11.19 kl. 16:​00) ​          ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 11]] \\ (Frist: 12.11.19 kl.16:​00) ​                   | 
- 45   | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_iii|Følger og rekker III]]                                 \\ 9.5–9.7 ​                ​| ​                ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 45   | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​series?&#​folger_og_rekker_iii|Følger og rekker III]]                                 \\ 9.5–9.7 ​                ​| ​OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_45.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_45.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​a555925498704f71985152a8330a30481d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​df521988cb6044dfb2c3b38c963913c11d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_45.pdf |Oppgaver}} \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_45_je_1_.pdf |Jørgens lysark}} ​            | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_45.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_45_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​02846522e72c489e9f2d3ab2598582401d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​f2a8e6d1db0245a989aa6448183f4a2c1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_45.pdf |Lysark}} ​              | :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 12]] \\ (Frist: 19.11.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 46    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentialequations?&#​differensialligninger|Differensialligninger]] ​           \\ 18.2-18.3 (2.10-2.11, 7.9)  |                 ​                     | :::                                                                                         ​| ​                   +^ 46    | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4100/​tema/​differentialequations?&#​differensialligninger|Differensialligninger]] ​           \\ 18.2-18.3 (2.10-2.11, 7.9)  | OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_46.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_46.pdf |utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​EulersMetode_OF_uke46.pdf|Korrigert Eksempel 10]]\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​94afd79f91114c0789b3d0705e678df11d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​423333e4ec944a9893d2a15f394c29481d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_46.pdf |Oppgaver}}(([[http://​itgkhub.apps.stack.it.ntnu.no/​hub/​user-redirect/​git-pull?​repo=https://​github.com/​eirikskr/​TMA4100&​urlpath=tree/​TMA4100/​|Lenke til Jupyter Notebook]])) \\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​forelesning_46_je.pdf |Jørgens lysark}} ​              | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_46.pdf |Oppgaver}} \\ {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_46_lf.pdf |Løsningsforslag}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​921a8db01b9f4a4a93c066e5875d2b731d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​62b5ff3ecbfb44e38c3d68d0fcb077881d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_46.pdf |Lysark}} ​                 ​| :::                                                                                         ​| ​[[https://​ntnu.mobius.cloud/​login|Möbius Assessment 13]] \\ (Frist: 26.11.19 kl.16:​00) ​                  
-^ 47    | Repetisjon ​                                                                                                                                              ​                ​                                                                                                                 ​|                    |+^ 47    | Repetisjon ​  ​|OF: [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4100/​2019h/​uke_47.html|Lysark]] ({{ :​tma4100:​2019h:​uke_47.pdf ​|utskriftsversjon}})\\ OF: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​497882cb54724c22ad19151def2f1b5d1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​2dc8c7188d444864ad74b429b7051dcc1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen\\ IF: {{ :​tma4100:​2019h:​interaktiv_47.pdf |Oppgaver}} | {{ :​tma4100:​2019h:​anbefalt_47.pdf |Oppgaver}} \\ P: [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​5f000ffb6b5049758f9419614774c43a1d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|Før]] og [[https://​mediasite.ntnu.no/​Mediasite/​Play/​fb0c9bc87f834ef3a81a27f55f3950561d?​catalog=eff6ca2f73c5407d9a8251f0f351878321|etter]] pausen \\ P: {{ :​tma4100:​2019h:​pr1_uke_47.pdf |Lysark}} ​ |            ​|                    |
 ===== Oversikt over hvem som foreleser IF når ===== ===== Oversikt over hvem som foreleser IF når =====
  
-|       ​^ ​ Onsdag ​                                                      ​|||||^ ​ Torsdag ​                                                     |||||| +|       ​^ ​ Onsdag ​                                                         |||||^ ​ Torsdag ​                                                                  ​|||||| 
-|       ​| ​ 08.15–10.00 ​       ||  10.15–12.00 ​       ||  12.15–14.00 ​       ||  08.15–10.00 ​       ||  10.15–12.00 ​       ||  12.15–14.00 ​       || +|       ​| ​ 08.15–10.00 ​        ​||  10.15–12.00 ​        ​||  12.15–14.00 ​        ​||  08.15–10.00 ​           ||  10.15–12.00 ​           ||  12.15–14.00 ​            ​|| 
-^  Uke  ^  R2           ​^ ​ S5  ^  R2           ​^ ​ S5  ^  R2           ​^ ​ S5  ^  R2           ​^ ​ S5  ^  R2           ​^ ​ S5  ^  R2           ​^ ​ S5  +^  Uke  ^  R2           ​^ ​ S5   ​^  R2           ​^ ​ S5   ​^  R2           ​^ ​ S5   ​^  R2           ​^ ​ S5      ^  R2           ​^ ​ S5      ^  R2           ​^ ​ S5       ​
-|  35   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​                   ​                   ​                   ​     +|  35   ​| ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          |  Mathias  ​
-|  36   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​                   ​                   ​                   ​     +|  36   ​| ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          |  Mathias  ​
-|  37   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​                   ​                   ​                   ​     +|  37   ​| ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          |  Mathias  ​
-|  38   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​                   ​                   ​                   ​     +|  38   ​| ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​ ​Susanne ​     ​| ​Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Erik          ​Susanne  ​Erik          ​Susanne  ​Erik          |  Susanne  ​
-|  39   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​                   ​                   ​                   ​     +|  39   ​| ​ ​Mathias ​     ​| ​Erik  ​ ​Mathias ​     ​| ​Erik  ​Mathias ​      Erik  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          |  Mathias  ​
-|  40   ​| ​              ​                   ​                   ​                   ​                   ​                   ​     +|  40   ​| ​Susanne ​      Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Susanne ​      Erik  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias  ​Erik          ​Mathias ​  
-|  41   ​| ​              ​                   ​                   ​                   ​                   ​                   ​     +|  41   ​| ​Susanne ​      Jørgen  ​Susanne ​      Jørgen  ​Susanne ​      Jørgen  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias ​  
-|  42   ​| ​              ​                   ​                   ​                   ​                   ​                   ​     +|  42   ​| ​Susanne ​      Jørgen  ​Susanne ​      Jørgen  ​Susanne ​      Jørgen  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias ​  
-|  43   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​|      |               ​                   ​                   ​     +|  43   ​| ​Mathias ​     ​| ​Jørgen  ​Mathias ​     ​| ​Jørgen  ​Mathias ​     ​| ​Jørgen  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         | Mathias ​  
-|  44   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​|      |               ​                   ​                   ​     +|  44   ​| ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Jørgen ​         ​Susanne  ​Jørgen ​         ​Susanne  ​Jørgen ​         | Susanne ​  
-|  45   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​|      |               ​                   ​                   ​     +|  45   ​| ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Jørgen ​         ​Stine  ​Jørgen ​         ​Stine  ​Jørgen ​         | Mathias ​  
-|  46   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​|      |               ​                   ​                   ​     +|  46   ​| ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         ​Mathias  ​Jørgen ​         | Mathias ​  
-|  47   ​| ​              |      ​| ​              ​|      |               ​|      |               ​                   ​                   ​     |+|  47   ​| ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Susanne ​     ​| ​Jørgen  ​Jørgen ​         ​Susanne ​Jørgen ​         ​Susanne  ​Jørgen ​         | Susanne ​  |
 ===== Lærebok ===== ===== Lærebok =====
  
2019-08-15, Stine Marie Berge