Fremdriftsplan

Oversiktsforelesninger (OF) og plenumsregning (P) blir filmet og kan finnes samlet som en videoserie (krever NTNU-innlogging). Interaktive forelesninger (IF) blir ikke filmet av personvernhensyn.

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer Möbius Assessment
33 Teknostart (intro) Lysark fra Introduksjonstimen
Plan for Oppstartsdag
Oppgaver til Oppstartsdagen

Innlevering 1
(Frist 13.09.19 kl. 16:00)
34 Grenser og kontinuitet
1.1–1.5
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
IF: Lysark Jørgen, MTMART
Oppgaver til gruppearbeid
Lysark gruppearbeid
Möbius Assessment 1
(Frist: 03.09.19 kl.16:00)
35 Derivasjon I
2.1–2.8
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter1) pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 2
(Frist: 10.09.19 kl.16:00)
36 Derivasjon II
2.9, 4.1, 4.3–4.5
OF:Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 3
(Frist: 17.09.19 kl.16:00)
37 Transcendente funksjoner
3.1–3.6
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF:Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før2) og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 4
(Frist: 24.09.19 kl.16:00)
38 Integrasjon I
5.1–5.7
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark

Innlevering 2
(Frist 4.10.19 kl. 16:00)
Möbius Assessment 5
(Frist: 1.10.19 kl.16:00)
39 Integrasjon II
6.1–6.3, 6.5
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 6
(Frist: 8.10.19 kl.16:00)
40 Integrasjon III
7.1–7.3, 7.6
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 7
(Frist: 15.10.19 kl.16:00)
41 Numerikk
4.2, 6.6–6.7
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver3)
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før 4) og etter pausen
P: Lysark

Innlevering 3
(Frist 25.10.19 kl. 16:00)
Möbius Assessment 8
(Frist: 22.10.19 kl.16:00)
42 Taylorpolynomer
4.9–4.10
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter5) pausen (etter pausen 2018)
IF: Oppgaver
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 9
(Frist: 29.10.19 kl.16:00)
43 Følger og rekker I
9.1–9.3
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 10
(Frist: 5.11.19 kl.16:00)
44 Følger og rekker II
9.3–9.4
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: LysarkInnlevering 4
(Frist 15.11.19 kl. 16:00)
Möbius Assessment 11
(Frist: 12.11.19 kl.16:00)
45 Følger og rekker III
9.5–9.7
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 12
(Frist: 19.11.19 kl.16:00)
46 Differensialligninger
18.2-18.3 (2.10-2.11, 7.9)
OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Korrigert Eksempel 10
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver6)
IF: Jørgens lysark
Oppgaver
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
P: Lysark
Möbius Assessment 13
(Frist: 26.11.19 kl.16:00)
47 Repetisjon OF: Lysark (utskriftsversjon)
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Oppgaver
P: Før og etter pausen
P: Lysark

Oversikt over hvem som foreleser IF når

Onsdag Torsdag
08.15–10.00 10.15–12.00 12.15–14.00 08.15–10.00 10.15–12.00 12.15–14.00
Uke R2 S5 R2 S5 R2 S5 R2 S5 R2 S5 R2 S5
35 Susanne Erik Susanne Erik Susanne Erik Erik Mathias Erik Mathias Erik Mathias
36 Susanne Erik Susanne Erik Susanne Erik Erik Mathias Erik Mathias Erik Mathias
37 Susanne Erik Susanne Erik Susanne Erik Erik Mathias Erik Mathias Erik Mathias
38 Susanne Erik Susanne Erik Susanne Erik Erik Susanne Erik Susanne Erik Susanne
39 Mathias Erik Mathias Erik Mathias Erik Erik Mathias Erik Mathias Erik Mathias
40 Susanne Erik Susanne Erik Susanne Erik Erik Mathias Erik Mathias Erik Mathias
41 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
42 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
43 Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
44 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne
45 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Stine Jørgen Stine Jørgen Mathias
46 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Mathias Jørgen Mathias Jørgen Mathias
47 Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Jørgen Susanne Jørgen Susanne Jørgen Susanne

Lærebok

Adams og Essex: Calculus, ninth edition. bok.jpg Boken kan kjøpes i en spesiell tobinds paperbackutgave (ISBN 9781784499907) på akademika.

Spesialutgaven består av to deler (en del for hvert av emnene Matematikk 1 og 2). Del 2 av spesialutgaven bruker en litt annen notasjon enn den originale boken for såkalte itererte integral.

Vi anbefaler at man kjøper spesialutgaven.

1)
Det blir gjort en feil fra 38:50: Oppgaven er å vise at \[ \frac{\sin x}x > \cos x \] for \(0 < x < \pi\) og ikke at \((\sin x)/x < \cos x\). Siden \[ \frac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dx} \cos x = - \sin x < 0\] for \(0 < x < \pi\) vil \(\cos c > \cos x\) for \(0 < c < x < \pi\) og altså er ikke \(\cos c < \cos x\) slik det blir hevdet (fra 42:34). Tusen takk til studenten som påpekte feilen.
2)
De første 13 minuttene av plenumsregningen er kameraet ute av fokus.
4)
Oppgave 1b, slik den stod, går ikke ann å løse. Om vi erstatter med det som nå står i oppgavene vil utregningen være lik og oppgaven går ann å løse. Forandringene som må gjøres står i lysarkene. Takk til studenten/ene som påpekte feilen.
5)
Filmingen av andre time er noe forkortet grunnet teknisk feil. Vi har derfor også lagt ut filmen fra i fjor.
2019-11-22, Stine Marie Berge