Fremdriftsplan

De overordnede læremålene for TMA4100 Matematikk 1 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Ukens tema Forelesninger Anbefalte oppgaver Innleveringer Maple T.A.
33 Praktisk informasjon
og oppstart
Lysark
Noen oppgaver,
samt en kortfattet
gjennomgang
av dem
34 Praktisk informasjon samt
grenser og kontinuitet
1.1-1.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Info: Lysark
Øving 1
Løsningsforslag
Test 1
35 Derivasjon I
2.1-2.6, 4.3-4.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 2
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 2
36 Derivasjon II
2.7-2.9, 2.11, 4.1
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 3
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 3
37 Transcendente
funksjoner og invers
3.1-3.6
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 4
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Innlevering 1
Frist: 16. september
Test 4
38 Integrasjon I
5.1-5.7
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 5
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 5
39 Integrasjon II
6.1-6.3, 6.5
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 6 
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 6
40 Anvendelser av
integrasjon
7.1-7.3, 7.6
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 7
Løsningsforslag 
P: Før og etter pausen
Innlevering 2
Frist: 7. oktober
Test 7
41 Taylorpolynomer
4.9-4.10
OF: før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 8 
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 8
42 Følger og rekker I
9.1-9.3
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 9 
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 9
43 Følger og rekker II
9.3-9.4
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 10 
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Innlevering 3
Frist: 28. oktober
Test 10
44 Potensrekker
9.5-9.7
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
 Øving 11
Løsningsforslag
P: Før helgen
Test 11
45 Differensialligninger
2.10, 7.9, 18.3
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
Øving 12 
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Test 12
46 Numerikk
4.2, 6.6-6.7
OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
  Øving 13
Løsningsforslag
P: Før og etter pausen
Innlevering 4
Frist: 18. november
Test 13
47 Repetisjon OF: Før og etter pausen
IF: Oppgaver
 
2016-11-24, Morten Andreas Nome