Semesteruke 12 (11.-17. nov)

Obligatoriske aktiviteter

Ressurser

Ressurser Avsnitt i lærerboken: 7.9, 18.1 og 18.3.
Forelesninger: Forelesning 27-28
Tema: Differential Equations.
Video: Differential Equations videos.
Eksempler: Differential Equations examples.
Oppgaver: Differential Equations exercises.
Mattelab: Info om tid og sted

Forelesninger

Forberedelse

Før forelesning 29

Etter forelesning 29

Før forelesning 30

  • Se på avsnitt 9.3-9.4.

Etter forelesning 30

Plan for semesteruke 13 (18.-25. nov)

2013-11-14, tokemeie