Temaer

Pensum er delt inn i følgende 9 temaer:

Hvert tema tilsvarer et kapittel i boken. Under hvert tema finner du en kort innføring i de viktigste konseptene og lenker til diverse læringsmateriale (videoer, eksempler, oppgaver). Dette fungerer som en kort introduksjon til forelesningene, samt en rask måte å repetere stoffet. Du finner også de obligatoriske øvingsaktivitetene for hver uke her: prosjektoppgavene, og de ukentlige TA-testene.

2013-11-07, tokemeie