Hjemmeøving 9

  • Avsnitt 7.2: Oppgave 44
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 38
  • Avsnitt 7.5: Oppgave 60
  • Avsnitt 7.7: Oppgave 6, 24, 66 og 74
  • Avsnitt 8.1: Oppgave 24, 32, 50, 73 og 81
  • Avsnitt 8.2: Oppgave 12, 18 og 35
  • Oppgave 49 fra eksamensoppgavesamlingen her
2012-10-21, eirikhoe