Hjemmeøving 7

  • Avsnitt 6.5: Oppgave 1, 14 og 35
  • Avsnitt 6.6: Oppgave 11, 12 og 35
  • Avsnitt 6.7: Oppgave 4, 13, 17 og 31
  • Avsnitt 7.1: Oppgave 6, 37, 44 og 49
  • Oppgave 23 fra eksamensoppgavesamlingen her
2012-10-04, hakonm